Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Uitheemse soorten bestrijden

Uitheemse soorten bestrijden

In Vlaanderen komen steeds meer uitheemse planten- en diersoorten (exoten) voor.

Invasieve exoten of overlastsoorten komen van nature niet in Vlaanderen voor en zorgen voor problemen doordat ze zich snel verspreiden en de biodiversiteit in gevaar brengen.

Uitheemse planten

Uitheemse plantensoorten bedreigen andere waterorganismen Grote waternavelomdat ze veel zuurstof verbruiken en licht tegenhouden. Ze woekeren vaak zo erg dat de afvoerfunctie van de waterloop in het gedrang komt. De belangrijkste soorten die in waterlopen een probleem vormen zijn grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem.

 

Reuzenberenklauw

De laatste jaren stellen we langs de waterlopen ook een sterke toename vast van de reuzenberenklauw. Reuzenberenklauw is een 'invasieve' soort die onder gunstige omstandigheden op korte termijn snel kan uitbreiden. De plant komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en werd in de 19e eeuw als sierplant ingevoerd. DeReuzenberenklauw Mandel bestrijding ervan is erg moeilijk.

Reuzenberenklauw is ook een gevaar voor de volksgezondheid. Ze scheidt een sap af dat chemicaliën bevat. Bij aanraking met de huid en in combinatie met zonlicht (ultraviolette straling), veroorzaakt dit sap ernstige brandwonden.

 

Reuzenbalsemien

Afbeelding reuzenbalsemienDe reuzenbalsemien met haar roze bloemen, vaak tot twee meter hoog, siert de oevers van heel wat Vlaamse waterlopen. Oorspronkelijk komt de reuzenbalsemien uit de Himalaya. Sinds het begin van de twintigste eeuw maakt ze grote sier in onze tuinen en verspreidde die zich ongestoord naar de vrije natuur. Ze is echter een onverbiddelijke concurrent voor inheemse oeverplanten. Bovendien sterft de plant in de herfst volledig af. Gevolg: een kale oever, die erg gevoelig is voor erosie en afkalving. Doordat de reuzenbalsemien zo ontembaar groeit, belemmert ze bovendien de afvoer van het water. Bij hevige zomerbuien werkt dat wateroverlast in de hand.

Redenen genoeg dus om de plant in te tomen. De bloeiperiode juist vóór de zaadvorming (juni) is het ideale tijdstip om de plant te maaien. Het maaisel wordt daarna afgevoerd. In het najaar kan dan eventuele hergroei verwijderd worden.

Gezien de sterke toename van deze soorten en de bijhorende negatieve effecten, werkt de VMM samen met de provincies een actieplan uit om deze exotische planten te bestrijden.

Uitheemse dieren

In Vlaanderen en in onze buurlanden is de Chinese wolhandkrab een foto chinese wolhandkrabberuchte exoot. Ze komt steeds vaker en in grotere aantallen voor. De Chinese wolhandkrab heeft in Vlaanderen geen natuurlijke vijanden. Hierdoor kan ze haar territorium en populatie ongestoord uitbreiden. Door de grote aantallen vormen zij een bedreiging voor de inheemse fauna en flora. Ze concurreren om voedsel en leefgebied en kunnen waterplanten vernietigen. Met hun holen ondergraven ze bovendien de stabiliteit van dijken en oevers. De VMM maakt dan ook werk van een actieplan om de populatie te beperken.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid