Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen

Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

Melding via het e-loket

Je moet je wateronttrekking registreren via het e-loket. Dit loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeentes, als de polders en wateringen, de provincies en de VMM. Na selectie van de waterloop wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde waterbeheerder.

Het e-loket maakt gebruik van het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (ICM/ADM) zodat de nodige veiligheid gegarandeerd wordt.

Wie een permanente toelating wil voor onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop, moet online een machtiging aanvragen bij de waterloopbeheerder.

Doe je melding »

 

 

Hulp of handleiding nodig? 

Wie mag water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen?

Als jouw onroerend goed rechtstreeks aan de onbevaarbare waterloop of publieke gracht paalt (je bent dan aangelande), kan je water onttrekken uit deze waterloop.

Ben je geen aangelande (je bent dus geen gebruiker van een terrein gelegen aan de waterloop of gracht)? Dan kan je enkel onttrekken vanaf de openbare weg, of je moet een overeenkomst aangaan met een aangelande

Wat moet je melden?

 • In het e-loket geef je aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt;
 • Geef aan of je voor onttrekking via een haspel of voor een mobiele waterton opteert;
 • hoeveel water je denkt te onttrekken;
 • en waarvoor je het water zal benutten.

Als de gegevens volledig zijn, krijg je ten laatste 48u na de aanvraag je onttrekkingsticket met daarin alle info. Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.

Wanneer niet melden?

Water onttrekken is enkel nog toegelaten wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt. Enkel voor volgende onttrekkingen is geen onttrekkingsticket vereist:

 • weidepompen om dieren te drenken;
 • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
 • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³;
 • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Voorwaarden debietmeter

Als je water onttrekt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, moet je altijd op duurzame wijze omgaan met het onttrokken water en het water rationeel gebruiken. Je zorgt er steeds voor dat de onttrekking geen schade aan derden veroorzaakt.

 • Elke onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten moet voorzien zijn van een debietmetingssysteem.

De debietmeter wordt geplaatst voor het eerste aftappunt van het onttrokken water. De debietmeter moet voldoen aan de bepalingen uit het Koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten. Als de onttrekking gebeurt via een vaste inrichting, wordt de debietmeter voor de eerste ingebruikneming op kosten van de onttrekker verzegeld door de toezichthoudend ambtenaar of zijn aangestelde.

Deze verplichting is van kracht sinds 1 januari 2022 volgens de bepaling in Artikel 29 §4 van het besluit van 7 mei 2021.

 • De debietmeter moet verzegeld worden. Een verbroken zegel moet je melden. Daarvoor gebruik je dit formulier.
 • Volgende onttrekkingen moeten geen debietmeter hebben als je op jaarbasis minder dan 500 m³ onttrekt:
  • om dieren te drenken met een weidepomp;
  • om een spuittoestel te vullen voor gewasbeschermingsmiddelen;
  • om een water- of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
  • om een of meerdere haspels te voeden met een pomp met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur;
  • voor zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.
 • Voor onttrekkingen met water- of aaltonnen groter dan 10 m³ is geen debietmeting verplicht, maar moet je het aantal tonnen dat onttrokken wordt en hun volume doorgeven via het e-loket Wateronttrekking.

Waterkwaliteit

Het bekomen van een onttrekkingsticket biedt je als onttrekker geen garanties over de kwaliteit van het water dat je wil onttrekken. Je moet er steeds voor zorgen dat het onttrokken water alleen wordt aangewend voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is.

Wat bij een verbod of een calamiteit?

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. Dankzij het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook informeren bij calamiteiten.

Waar er een onttrekkingsverbod geldt, kun je raadplegen in het e-loket of op de kaart met onttrekkingszones. Wanneer er in de zomerperiodes extra onttrekkingsverboden ingesteld worden, zal de kaart meteen geactualiseerd worden

 Bekijk de kaart met onttrekkingszones

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.