Vlaanderen.be www.vmm.be

Oppompverbod onbevaarbare waterlopen en beken in heel Vlaanderen, vaarverbod Kleine Nete in Kasterlee

In heel wat waterlopen is door de droogte het waterpeil te laag. Daarom is in Vlaanderen het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en beken tijdelijk verboden. Op een deeltraject van de Kleine Nete is er een vaarverbod.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Rattenbestrijding

Rattenbestrijding

De VMM bestrijdt drie soorten ratten langs waterlopen en wegen

De bruine ratDe bruine rat of rioolrat.

 

 

De muskusratDe muskusrat, ook gekend als de bisamrat.

 

 

De beverratDe beverrat, ook wel bever van Chili, moerasbever of rattenbever genoemd.

 

 

Ratten brengen door hun gegraaf veel schade toe aan dijken, oevers en andere constructies in de aarde. Dit zorgt onder andere voor oeververzakkingen en dijkdoorbraken. Tegelijkertijd verspreiden ratten ziektes en brengen ze de landbouwsector en de natuur schade toe. Reden genoeg dus voor de VMM om ratten op een ecologisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier te bestrijden. En met succes, want de muskusrattenpopulatie is op de plaatsen waar ze door de VMM bestreden wordt, onder controle gebracht.

Overzicht aantal gevangen muskusratten per jaar.

Lees meer over rattenbestrijding in onze brochure 'Ratten op Vlaamse wijze'.

Wat met ratten op privéterrein en in de woning?

Daar is de eigenaar of huurder zelf verantwoordelijk voor. Ook hier is het motto: beter voorkomen dan genezen. Op www.zonderisgezonder.be vind je tips over hoe je je woning en tuin minder interessant kunt maken voor ratten. Als je dan toch moet overgaan tot de bestrijding van ratten met gif of vallen, respecteer dan zeker altijd de veiligheidsvoorschriften! Eventueel vraag je advies aan je gemeentebestuur of aan een professionele verdelgingsfirma.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.