Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Hellekens

Herinrichting 'de Hellekens' in Herentals

Langs de Kleine Nete, tussen de Ringlaan en de spoorlijn Antwerpen – Balen, ligt het terrein 'de Hellekens'. Dit gebied werd in de jaren 1960 opgespoten met zand afkomstig van de verbreding van het Albertkanaal. Dit gebied wordt afgegraven en helemaal heringericht.

Het afgraven van deze gronddeponie is een Toestand opgehoogde Hellekensdeelproject van het rivierherstelproject van de Kleine Nete. De bedoeling van dit herinrichtingsproject is om van de Kleine Nete een meer natuurlijke waterloop te maken. Het project is geïntegreerd in het natuurrichtplan 'Heuvelrug - Benedenstrooms' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en draagt bij bij tot de realisatie van Europese natuurdoelen in het Vlaamse natuurreservaat Olens Broek.

Verschillende fases

De herinrichting van de Hellekens zal in verschillende fases gebeuren.

Verwijderen van vegetatie

In een eerste fase, werd de vegetatie op het terrein verwijderd. De gracht die rondom het gebied ligt, werd eveneens geruimd, zodat het water weer vlot kan afvloeien

Afgraven en afvoeren grondstock

Vanaf augustus 2016 wordt een groot gedeelte van de drie meter hoge grondophoging afgegraven en weggevoerd via de oud-Strijderslaan richting Albertkanaal. De aannemer heeft 300 werkdagen om dit werk uit te voeren. De bomenrij langs de Kleine Nete blijft voorlopig behouden en het wandelpad blijft toegankelijk. Ook de bomen in de bufferstrook blijven behouden.

Herinrichting van het terrein

In een latere derde fase krijgt het gebied opnieuw vorm. Daarbij wordt een meander aangesloten op de Kleine Nete. In de Kleine Nete wordt een drempel geplaatst om het water bij normale lage afvoeren doorheen de meander tHellekens schets herinrichting detaile laten stromen. In de meander komen enkele vispasseerbare drempels . Zo ontwikkelen we hier opstuwing zonder een vismigratieknelpunt te creëren. De opstuwing in de meander zorgt voor een vernatting van het stroomopwaarts gelegen natuurgebied Olens Broek en voor een betere natuurontwikkeling van dit gebied.

Ruimte voor waterberging

Het afgegraven terrein zal dienen als waterbergingsgebied. Bij grote waterpieken op de Kleine Nete zal het afgegraven terrein overstromen en wordt rivierwater tijdelijk opgehouden in de Hellekens. Daardoor vermindert de waterafvoer naar stroomafwaarts. Het afgegraven terrein blijft omgeven door een ringdijk, zodat er voor de omwonenden geen wijziging is in de waterhuishouding. Op de ringdijk komt een wandelpad met uitkijkplatform. Het gebied wordt verder ecologisch ingericht met poelen en een oeverzwaluwwand.

Overzichtsbeeld van heringerichte Hellekens

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.