Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Hellekens

Herinrichting 'de Hellekens' in Herentals

Langs de Kleine Nete, tussen de Ringlaan en de spoorlijn Antwerpen – Balen, ligt het terrein 'de Hellekens'. Dit gebied werd in de jaren 1960 opgespoten met zand afkomstig van de verbreding van het Albertkanaal. Dit gebied werd afgegraven en helemaal heringericht.

Het afgraven van deze gronddeponie was een onderdeel Toestand opgehoogde Hellekensvan het rivierherstelproject van de Kleine Nete. De bedoeling van dit herinrichtingsproject was om van de Kleine Nete een meer natuurlijke waterloop te maken. Het project werd geïntegreerd in het natuurrichtplan 'Heuvelrug - Benedenstrooms' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en draagt bij bij tot de realisatie van Europese natuurdoelen in het Vlaamse natuurreservaat Olens Broek.

Verschillende fases

De herinrichting van de Hellekens gebeurde in verschillende fases.

Verwijderen van vegetatie

In een eerste fase werd de vegetatie op het terrein verwijderd. De gracht die rondom het gebied ligt, werd eveneens geruimd, zodat het water weer vlot afvloeit.

Afgraven en afvoeren grondstock

Een groot gedeelte van de drie meter hoge grondophoging werd afgegraven en weggevoerd. De bomenrij langs de Kleine Nete bleef behouden en het wandelpad bleef toegankelijk. Ook de bomen in de bufferstrook bleven behouden.

Herinrichting van het terrein

In de laatste fase kreeg het gebied opnieuw vorm. Daarbij werd een meander aangesloten op de Kleine Nete. In de Kleine Nete werd een drempel geplaatst om het water bij normale lage afvoeren doorheen de meander tHellekens schets herinrichting detaile laten stromen. In de meander kwamen enkele vispasseerbare drempels . Zo ontwikkelden we hier opstuwing zonder een vismigratieknelpunt te creëren. De opstuwing in de meander zorgt voor een vernatting van het stroomopwaarts gelegen natuurgebied Olens Broek en voor een betere natuurontwikkeling van dit gebied.

Ruimte voor waterberging

Het afgegraven terrein dient als waterbergingsgebied. Bij grote waterpieken op de Kleine Nete zal het afgegraven terrein overstromen en wordt rivierwater tijdelijk opgehouden in de Hellekens. Daardoor vermindert de waterafvoer naar stroomafwaarts. Het afgegraven terrein blijft omgeven door een ringdijk, zodat er voor de omwonenden geen wijziging is in de waterhuishouding. Op de ringdijk komt een wandelpad met uitkijkplatform. Het gebied werd verder ecologisch ingericht met poelen en een oeverzwaluwwand.

Overzichtsbeeld van heringerichte Hellekens

 

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.