Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Verbetering waterdoorvoer Berwijn in Moelingen (Voeren)

Verbetering waterdoorvoer Berwijn in Moelingen (Voeren)

De Berwijn zorgde in het verleden al voor heel wat wateroverlast in de dorpskern van Moelingen. Door de waterdoorvoer in de dorpskern te verbeteren, wil de VMM lagere waterpeilen realiseren en de kans op overstromingen doen dalen.

De Berwijn, afkomstig uit Wallonië, stroomt door Moelingen vooraleer hij enkele kilometers verderop in de Maas uitmondt. Het debiet van de waterloop varieert sterk: van rustig kabbelende waterloop met slechts enkele honderden liters per seconde tot een kolkende rivier met een debiet tot 100.000 liter per seconde (100 m³/s).

Betere waterdoorvoer zorgt voor verlaging hoogwaterpeil

In samenwerking met de gemeente Voeren wil de VMM als waterbeheerder de Berwijn over een traject van ongeveer 1 km verbreden en lokaal verdiepen.  Die ingrepen zullen (op basis van modelberekeningen) ter hoogte van de dorpskern het hoogwaterpeil 15-20cm verlagen.

Door het verwijderen van een aantal sedimentbanken in de dorpskern wordt de oorspronkelijke breedte van de waterloop terug hersteld. Lokaal wordt de Berwijn ook verdiept door enkele opstuwende ‘bulten’ in de bedding weg te nemen. Daarnaast krijgt de Berwijn meer ruimte door het afgraven en verlagen van een deel van de oever. Bij hoog water overstroomt dan dit nieuwe winterbed.  De combinatie van ingrepen zal de waterdoorvoer verbeteren en tot minder hoge waterpeilen ter hoogte van de dorpskern leiden.

De verschillende ingrepen werden de voorbije jaren al geëvalueerd en beoordeeld op effectiviteit. De concrete uitwerking van de maatregelen is opgestart in september 2019. De VMM streeft ernaar de werken in september 2021 aan te besteden.

Individuele bescherming van woningen blijft nodig

Door de verbreding en verdieping van de Berwijn zullen de frequent voorkomende overstromingen vermeden worden en kan een belangrijke verlaging van het waterpeil bij grote stormen gerealiseerd worden.

Maar het zal niet volstaan om overstromingen bij grote stormen zoals in september 1998 of juni 2018 te vermijden. Daarom heeft de Vlaamse Milieumaatschappij het project ‘Preventie overstromingsschade’ uitgewerkt voor de inwoners uit Moelingen. Een 40-tal woningen werd door deskundigen gratis onderzocht. Nadien kregen ze een voorstel voor maatregelen om overstromingsschade aan de woning te voorkomen of beperken, samen met een schatting van de kosten.

Meer informatie op www.preventieoverstromingsschade.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.