Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Mark

Totaalplan Mark

De VMM werkte voor de Mark een totaalplan uit om waterbeheersingswerken uit voeren en vismigratieknelpunten op te lossen. Dit totaalplan omvat onder andere de constructie van 3 nieuwe overstromingsgebieden. De werken zullen zo'n 60 woningen in Galmaarden en Herne beschermen tegen overstromingen uit de Mark.

De Mark is een waterloop van eerste categorie waarvan zowel de bron als de monding op Waals grondgebied ligt. Tussen de grenzen stroomt ze doorheen de Vlaamse gemeentes Herne, Galmaarden en Geraardsbergen.

Bij de hevige neerslag van november 2010 werden de centra van Galmaarden en Herne getroffen door wateroverlast. Alle waterbeheersingswerken die naar aanleiding van deze storm noodzakelijk bleken zijn nu met de geplande vistrappen samengevoegd tot een ‘Totaalplan van de Mark’.

Dit totaalplan bevat:

  • de constructie van drie nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden en de uitbreiding van het bestaande GOG,
  • het beschermen van de centra van Galmaarden en Herne door lokale waterkeringen,
  • de plaatselijke verbetering van de waterafvoer afwaarts Galmaarden en  
  • het wegwerken van vier vismigratieknelpunten.


Eerste fase (update 01/12/2017): lokale waterkeringen in Galmaarden en Herne 

Op 14 juni 2017 verkregen we de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de lokale waterkeringen in Galmaarden en Herne, samen met de aanleg van een winterbed afwaarts Galmaarden.  Deze werken zullen in Herne en Galmaarden in totaal 60 woningen beschermen tegen het Foto overstroming van de Markewater vanuit de Mark. De waterkering wordt op verschillende manieren opgebouwd. Daar waar er voldoende plaats is komt er een aarden dijk,  in de andere gevallen wordt er gekozen voor een betonnen muur of een damwand. Er komt ook een betere doorstroming van de Mark afwaarts Galmaarden door de aanleg van een winterbed afwaarts de Driscaertmolen (het laagste en vaakst getroffen knelpunt in Galmaarden).

Aansluitend aan de vergunning, zijn de technische plannen verder aangepast waarbij het bestek voor deze eerste fase werd gepubliceerd op 20 oktober 2017.  Nadat de nodige middelen voor de werken (bijna 1,7 miljoen euro) zijn vastgelegd, kunnen de werken starten. Vermoedelijk zal dit gebeuren in het voorjaar van 2018. 

Ondertussen werken we volop verder aan de ontwikkeling van de gecontroleerde overstromingsgebieden en de vistrappen. 

Het stockeren van het overtollig water in een overstromingsgebied gebeurt vooral in de hoogte en minder in de breedte.  Dit is te zien op een hoogteprofiel.

 Afbeelding lengteprofiel Mark

Aan de hand van de verschillende kleuren is te zien waar water buiten de oevers treedt vóór en na de maatregelen (de lijnen van de oevers zijn indicatief). De lichtblauwe vlakken tonen hoe hoog het water nu kan komen (voor een storm vergelijkbaar met die van november 2010). De donkerblauwe vlakken tonen waar er extra water zou gestockeerd worden. De groene vlakken duiden aan waar er in eerste instantie dijken voorzien worden om de kernen van Galmaarden en Herne te beschermen. De rode vlakken tonen de peildalingen aan door de werking van de GOG’s. Hierop is te zien dat onder andere de Stationsstraat in Herne en de woningen aan de Stationsstraat en Werfstraat in Galmaarden gevrijwaard worden van wateroverlast.

Op dit hoogteprofiel is duidelijk dat de effecten op het maximum waterpeil zich voornamelijk afspelen respectievelijk opwaarts en afwaarts de geplande dwarsdijken. Verder op- en afwaarts deint het effect al snel uit. Ook is te zien dat het verval van de Mark minder sterk is in Galmaarden dan in Herne. Hierdoor zijn er in Herne 3 overstromingsgebieden nodig om een zelfde hoeveelheid water te stockeren als het ene in Galmaarden.

Bekijk het gedetailleerde hoogteprofiel

 

 

Dit totaalplan met de aanleg van wachtbekkens op de Mark zorgt er voor dat de Dender opwaarts Geraardsbergen bij piekafvoeren wat meer ontlast wordt, Het aandeel van de Mark is echter klein. Hieronder kan je de plannen bekijken voor de gemeenten Galmaarden, Viane en Herne.

Deelplan Galmaarden

Op deze kaart zijn de werken en de effecten te zOverzichtskaart van het deelgebied Galmaardenien langs de Mark in Galmaarden. In het centrum van Galmaarden worden zo'n 40 woningen beschermd  door waterkeringen op- en afwaarts de Nieuwstraat.  De aanleg van het GOG opwaarts Galmaarden, het plaatsen van geleidingsmuren aan de Stationsstraat en de aanleg van een winterbed afwaarts de Driscaertmolen, zullen bijkomende peildalingen veroorzaken. Hierdoor blijven ook de Stationsstraat, de Werfstraat en de Watermolenstraat gevrijwaard.

Er komt een GOG opwaarts de Heetveldemolen. De lichtblauwe kleur toont aan welke gebieden door de aanleg van het GOG bij een storm als die van 2010, niet meer onder water zouden komen.  De zones die bij een volledige vulling extra onder water zouden komen, worden aangeduid in een donkerblauwe kleur. 

Hierbij is duidelijk te zien dat het effect van het GOG afwaarts lokaal is, en zich voornamelijk tot aan de Driscartmolen voordoet.  De extra oppervlakte die door het GOG onder water zou komen is beperkt.

Deelplan Herne 

Op deze kaart zijn de werken en de effecten te zien langs de Mark in Herne.  In het centrum van Herne worden een twaalftal woningen beschermd door water vanuit de Marke door drie dijken.Overzichtskaart van het deelgebied Herne 

De aanleg van 2 overstromingsgebieden veroorzaakt peildalingen waardoor er geen water meer stroomt over de Stationsstraat, Er komt een overstromingsgebied opwaarts de Waltrudismolen, opwaarts de spoorweg en het bestaande GOG opwaarts de Van Nerommolen wordt uitgebreid. De lichtblauwe kleur toont aan welke gebieden door de aanleg van deze wachtbekkens, niet meer onder water zouden komen bij een storm als die van 2010. De zones die bij een volledige vulling extra onder water zouden komen, zijn aangeduid in een donkerblauwe kleur. 

Hierbij is duidelijk te zien dat het effect van de wachtbekkens zich afwaarts voornamelijk in Herne centrum voordoet. Het effect verder afwaarts is minder uitgesproken. De extra oppervlakte die door de GOG's onder water zouden gezet worden is beperkt.

Deelplan Viane en Moerbeke 

In Viane zijn er geen extra maatregelen gepland. Deze kaart toont de (beperkte) effecten door Kaart deelgebied Vianede aanleg van de GOG’s in de vallei van de Mark te Viane en Moerbeke. Door de aanleg van de GOG’s zouden de lichtblauwe zones zoals bij een storm als die van november 2010, niet meer onder water komen. Deze zone situeert zich voornamelijk in het opwaarts deel van de Oude Marke die enkele jaren geleden aangesloten werd met de hoofdloop van de Mark.

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid