Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Mark / Projectupdates totaalplan Mark / Lokale waterbeheersing: start grondwerken en nieuwe voetgangersbrug (09-07-2018)

Lokale waterbeheersing: start grondwerken en nieuwe voetgangersbrug (09-07-2018)

19-06-2018
Half juni 2018 zijn de grondwerken begonnen in Galmaarden. De lokale waterkeringen in Galmaarden en Herne en de aanleg van een winterbed afwaarts Galmaarden zullen in totaal 60 woningen beschermen tegen het water vanuit de Mark.

In Galmaarden wordt sinds half juni gewerkt aan de aanleg van de dijk op- en afwaarts de Nieuwstraat. De grond wordt aangevoerd vanuit de uitgraving van het winterbed afwaarts de Driscartmolen. De verdere werkzaamheden zijn gepland na het bouwverlof.

Het project van de lokale waterbeheersing voorziet eveneens in de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug over de Mark ter hoogte van de Kammeersweg.  De huidige brug aan de Kammeersweg kan onder water komen te staan bij hevige regenval en is aan renovatie toe.  De huidige ligging van de brug maakt het  onmogelijk om beschermingsmaatregelen uit te voeren aan de woning. Hierbij dienen damwanden ingebracht te worden om de Kammeersweg te beschermen tegen wateroverlast en tegen afschuiving. 

Daarom is beslist om een nieuwe voetgangersbrug in het verlengde van de toekomstige dijk aan te leggen. Dit is ongeveer 50 meter verder stroomopwaarts.  Hierdoor zal de brug in de toekomst ook niet meer onder water kunnen komen.   

De brug wordt aangelegd met een metalen onderstructuur met een houten bekleding en zal een breedte hebben van 2 meter.  De leuning krijgt een raster van metaaldraad zodat er geen valgevaar meer is. 

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.