Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Mark / Deelplan Herne

Deelplan Herne

Hier vind je waar we werken langs de Mark in Herne en wat de effecten ervan zullen zijn.

Op deze kaart zijn de werken en de effecten te zien langs de Mark in Herne.  In het centrum van Herne worden een twaalftal woningen beschermd door water vanuit de Marke door drie dijken.

Overzichtskaart van het deelgebied Herne De aanleg van 2 overstromingsgebieden veroorzaakt peildalingen waardoor er geen water meer stroomt over de Stationsstraat, Er komt een overstromingsgebied opwaarts de Waltrudismolen, opwaarts de spoorweg en het bestaande GOG opwaarts de Van Nerommolen wordt uitgebreid. De lichtblauwe kleur toont aan welke gebieden door de aanleg van deze wachtbekkens, niet meer onder water zouden komen bij een storm als die van 2010. De zones die bij een volledige vulling extra onder water zouden komen, zijn aangeduid in een donkerblauwe kleur. 

Hierbij is duidelijk te zien dat het effect van de wachtbekkens zich afwaarts voornamelijk in Herne centrum voordoet. Het effect verder afwaarts is minder uitgesproken. De extra oppervlakte die door de GOG's onder water zouden gezet worden is beperkt.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.