Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Mark / Deelplan Galmaarden

Deelplan Galmaarden

Hier kan je zien waar er gewerkt wordt en wat effecten zijn van de werken langs de Mark in Galmaarden.

Deelplan Galmaarden


Overzichtskaart van het deelgebied GalmaardenIn het centrum van Galmaarden worden zo'n 40 woningen beschermd door waterkeringen op- en afwaarts de Nieuwstraat. De aanleg van het GOG opwaarts Galmaarden, het plaatsen van geleidingsmuren aan de Stationsstraat en de aanleg van een winterbed afwaarts de Driscaertmolen zullen bijkomende peildalingen veroorzaken. Hierdoor blijven ook de Stationsstraat, de Werfstraat en de Watermolenstraat gevrijwaard.

Er komt een GOG opwaarts de Heetveldemolen. De lichtblauwe kleur toont aan welke gebieden door de aanleg van het GOG bij een storm als die van 2010, niet meer onder water zouden komen. De zones die bij een volledige vulling extra onder water zouden komen, worden aangeduid in een donkerblauwe kleur.

Hierbij is duidelijk te zien dat het effect van het GOG afwaarts lokaal is, en zich voornamelijk tot aan de Driscartmolen voordoet. De extra oppervlakte die door het GOG onder water zou komen is beperkt.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.