Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Vispassage op de Mark

Vispassage op de Mark in Hoogstraten

In maart 2024 start de VMM met de bouw van een vispassage op de Mark vlakbij de Laermolen in Hoogstraten. We bouwen ook een nieuwe brug, renoveren de bestaande brug over de Mark en richten de omliggende percelen in als recreatiezone.

Wat is een vispassage?

De stuw aan de Laermolen zorgt voor een verschil in waterpeil op de Mark van ongeveer 1,70 meter. Hierdoor kunnen vissen niet stroomopwaarts zwemmen, wat nodig is voor hun voortplanting. Dit wordt opgelost door een alternatieve route aan te leggen, een nevengeul rondom de molen. Deze nevengeul krijgt een natuurlijk, kronkelend traject.

Download onderstaand ontwerp in pdf voor beter kwaliteit »

Ontwerp van de voorziene vispassage, de nieuwe brug, te renoveren brug en recreatiezone langs de Mark in Hoogstraten.

In de nevengeul komen 22 kleine drempels, ook wel vistrappen genoemd, waar de vissen overheen zwemmen. Het verschil in waterpeil wordt zo verspreid over een reeks drempels in de plaats van één grote. Vissen kunnen zo gemakkelijker migreren in de Mark.

Vistrap op de Aa

Voorbeeld van vistrappen (op de rivier de Aa)

Nieuwe brug over de nevengeul en renovatie Molenbrug

De nevengeul zal de Molenstraat kruisen. Hier komt een nieuwe brug. De bestaande brug bij de Laermolen renoveren we zodat er ook zwaar transport over kan. De brug blijft even breed zodat ze past bij de historisch beschermde kaaimuren.

Recreatiezone voor wandelaars

De omliggende percelen worden ingericht voor zachte recreatie. Er komen wandelpaden en een extra voetgangersbrug om van de omgeving te genieten. Het terras, dat tot aan het water wordt gebouwd, zorgt voor waterbeleving.

Ontwerp van de terrasconstructie die langs de Mark in Hoogstraten zal gebouwd worden. Ze komt tot aan het water en zorgt voor extra waterbeleving.

Ontwerp van het terras tot aan het water

Verloop van de werken

In maart 2024 starten de voorbereidende werken en zijn er geen verkeerswijzigingen. Bij de start van de werken aan de bruggen wordt de straat afgesloten. We proberen een doorgang voor fietsers en voetgangers te voorzien.

De werken duren ongeveer een jaar en worden uitgevoerd in samenwerking met de stad Hoogstraten en Aquafin NV.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.