Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Openlegging Kerkebeek in Brugge

Open ruimte voor Kerkebeek in Brugge

In oktober 2022 startte de openlegging van de Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard. We ontdoen de waterloop van haar betonnen keurslijf zodat ze meer water kan bergen. Op termijn zal de buurt er genieten van een groenblauwe omgeving. De VMM werkt voor dit project nauw samen met de stad Brugge. Het is één van de maatregelen van het riviercontract Kerkebeek en wordt mogelijk gemaakt door de Blue Deal.

Openlegging Kerkebeek in Brugge

Opengelegde Kerkebeek na de graafwerken

Aanpak van droogte en wateroverlast

Om wateroverlast te vermijden, werden waterlopen in stedelijk gebied vroeger vaak ingekokerd. Maar daardoor kan het water niet meer in de bodem infiltreren, wat droogte in de hand werkt. Bovendien wordt regenwater via de waterloop sneller afgevoerd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt.

Om die problemen aan te pakken, brengen we de Kerkebeek terug naar de oppervlakte. Vanaf het Dolfinarium tot het treinstation van Brugge stroomt de Kerkebeek in een betonnen koker onder de grond. Ter hoogte van wijkpark Ten Boomgaard leggen we een open bedding voor de waterloop aan. De betonnen koker blijft behouden en krijgt een nieuwe bestemming als opslag voor regenwater. De stedelijke groendienst zal dat water in de toekomst gebruiken voor de besproeiing van openbaar groen.

De aanleg van een open bedding voor de overstromingsgevoelige Kerkebeek zal water meer ruimte geven en zorgt ervoor dat regenwater opnieuw kan infiltreren. Het bevordert tevens de waterkwaliteit en biedt verkoeling in warme periodes.

Openlegging Kerkebeek in Brugge

Graafwerken aan de Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard in Brugge Graafwerken aan de Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard in Brugge Openlegging Kerkebeek in Brugge

Graafwerken van de ingekokerde Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard

Water dichter bij de buurtbewoners

In samenwerking met de stad Brugge wordt de omgeving omgevormd tot een recreatief park waar de Kerkebeek een centrale rol speelt en buurtbewoners tot rust komen. Naast een belevingsfunctie heeft de waterloop ook een sensibiliserend effect. Het brengt buurtbewoners in contact met het kostbare water en maakt hen bewust van de actuele droogte- en overstromingsproblematiek.

Beeld van het wijkpark Ten Boomgaard in Brugge voor de start van de openlegging. Simulatie openlegging Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard in Brugge.

Wijkpark Ten Boomgaard voor en na (simulatie) de openlegging ©stad Brugge

Verloop van de werken

De werkzaamheden zijn gestart op 10 oktober 2022 en duren 300 werkdagen. Het einde is dus pas voorzien in 2024.

Volg de werken >>

Riviercontract Kerkebeek

Het openleggen van de Kerkebeek op die locatie is onderdeel van het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek, een set van meer dan 50 maatregelen om de waterhuishouding in Sint-Michiels en Zedelgem te verbeteren. Aan dat riviercontract werkte de VMM, met maar liefst 11 lokale, provinciale en Vlaamse partners, in de periode 2017-2018.  Bij het riviercontract werd veel aandacht besteed aan de participatie en inspraak van de bewoners en lokale doelgroepen.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal. Dat is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

» Ontdek de volledige Blue Deal op bluedeal.vlaanderen

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.