Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Renovatie Grote Steunbeer in Diest

Waterwerken Diest

In 1960 werd de Demer in Diest gedempt en rond de stad geleid. Het water vloeit sindsdien via de Grote Steunbeer, de oude stuw aan de Omer Vanaudenhovelaan, door de vroegere vestinggrachten. In 2016 werd de Demer opnieuw opengelegd en gevoed met regenwater en water uit de Begijnebeek.

Om de oorspronkelijke Demer weer door de stad te laten lopen, wordt vanaf de zomer 2021 de Grote Steunbeer aan Saspoort gerestaureerd. De dichtgemetselde doorgangen worden heropend en er komen geautomatiseerde stuwconstructies. Samen met het openleggen van de Demer vijf jaar geleden, zal de vernieuwing van het sluizencomplex Diest en omgeving nog beter beschermen tegen overstromingen en de natuur een boost geven.

Grote Steunbeer 2

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

» Over VMM

VMM vernieuwt Grote Steunbeer in Diest

Download de brochure

Bepaalde onderdelen van dit project kaderen binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. Het programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.