Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Renovatie Grote Steunbeer in Diest / Hinder tijdens de werken

Hinder tijdens de werken

Om wateroverlast te voorkomen, moet de Demer tijdens alle werkzaamheden door de Grote Steunbeer kunnen blijven stromen. Daarom worden de waterwerken nauwkeurig gepland en stap voor stap uitgevoerd. Ook wordt de mobiliteitshinder zoveel mogelijk beperkt. De omleidingen die we voorzien tijdens bepaalde werken vind je hieronder terug.

Opgepast! Deze planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. Je vindt hieronder altijd de meest recente informatie terug.

Fiets- en wandelpad Saspoort afgesloten tot eind februari 2022

Vanaf maandag 9 augustus 2021 wordt het fiets- en wandelpad aan Saspoort in Diest afgesloten vanaf de Wijerstraat tot aan de Omer Vanaudenhovelaan (R26). Fietsers en wandelaars komende van Schaffen richting Diest centrum volgen een omleiding via Schoonaerde (N29). Deze omleiding geldt tot eind februari 2022.

Extra verkeersmaatregelen in Schoonaerde

Vanaf 1 september 2021 gelden er extra verkeersmaatregelen in Schoonaerde, waaronder een parkeerverbod om het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk van het fietsverkeer te scheiden, en een snelheidsbeperking van 50km/u. Ook willen we vragen aan de fietsers om altijd de juiste rijrichting van het fietspad te respecteren.

Omleidingsplan 1A

Omer Vanaudenhovelaan opnieuw open in beide richtingen vanaf 19 november 2021

De nieuwe koker van de Begijnenbeek onder de Omer Vanaudenhovelaan komt op palen te staan. Bij het plaatsen van de eerste funderingspalen lukte het niet om de berekende diepte te bereiken. Bijkomend grondonderzoek en een belastingsproef op de gerealiseerde palen is nodig om de oorzaak hiervan te vinden. Ook wordt gezocht naar een oplossing voor de ondergrondse gasleiding. Deze maakt dat niet alle palen uitgevoerd kunnen worden zoals voorzien.

De geplande funderingswerken voor het plaatsen van de koker moeten dus worden uitgesteld en geraken niet meer voltooid voor de winterstop. Dit betekent dat de werf aan de Grote Steunbeer tijdelijk wordt stilgelegd en de Omer Vanaudenhovelaan opnieuw wordt opengesteld voor alle doorgaand verkeer vanaf vrijdagavond 19 november (vermoedelijk na 20.00 uur).

Extra info in verband met de waterhuishouding: de al uitgevoerde werken hebben geen impact op het waterpeil, omdat deze nog niet verbonden zijn met de bestaande waterlopen.

Opgelet: fietsomleiding blijft gelden

Fietsers kunnen omwille van de veiligheid nog geen gebruik maken van de fietsroute vanaf de Wijerstraat tot aan de Omer Vanaudenhovelaan (R26). Fietsers komende van Schaffen richting het centrum van Diest blijven de huidige omleiding via Schoonaerde (N29) volgen.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer zal net zoals het gemotoriseerd verkeer opnieuw de gebruikelijke routes volgen. Meer informatie vind je op www.delijn.be.

Heropstart werken voorjaar 2022

Vermoedelijk is een heropstart van de werken voorzien in maart 2022. Zodra de nieuwe planning bekend is, vind je alle informatie terug op deze webpagina.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.