Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Lopende riviercontracten

Lopende riviercontracten

Oplossingen zoeken voor droogte, wateroverlast, erosie en waterkwaliteit: dat kunnen we niet alleen. Samen met omwonenden en betrokken partners van de waterlopen in zeven valleigebieden zocht de VMM naar oplossingen. Dit mondde uit in tal van acties en engagementen, telkens opgenomen in riviercontracten.

Wat is een riviercontract?         

Met een riviercontract creëren we draagvlak en gaan we engagementen aan. Alle waterlopen waarvoor we een riviercontract hebben opgestart, zorgden al geruime tijd voor problemen in hun stroomgebied: overstromingen of net waterschaarste, geen goede waterkwaliteit en/of erosie van de bodem. De overheid leverde al heel wat inspanningen om de problemen op te lossen, maar kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen …  

Het riviercontract vormt in die zin zowel een eindpunt als een vertrekpunt. Het eindpunt van een participatietraject met alle omwonenden en rechtstreeks betrokkenen om tot gedragen ideeën te komen. En het vertrekpunt voor alle partners die de weerhouden voorstellen effectief zullen omzetten in de praktijk. De tabel hieronder toont een greep uit de lopende acties. 

Lopende riviercontracten

Vallei van de... Regio Een greep uit de acties
Maarkebeek

Oudenaarde, Maarkedal
Provincie Oost-Vlaanderen

 • Verbreden van de Maarkebeek tussen Schelde en N8
 • Verleggen en herinrichten van de Maarkebeek t.h.v. Schapendries
 • Verleggen van de waterloop ter hoogte van de Essestraat
 • ...
Kerkebeek Brugge, Zedelgem
Provincie West-Vlaanderen
 • Openleggen van de Kerkebeek in Sint-Michiels
 • Herstellen van het beschermingsdijkje Pitsenbosdreef
 • Uitvoeren van het onderhoudsprogramma Zuidervaartje
 • ...
Zwalmbeek Brakel, Zwalm, Horebeke en Zottegem
Provincie Oost-Vlaanderen
 • Oeververstevigingen
 • Slibruimingen
 • ...
Bellebeek Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat
Provincie Vlaams-Brabant
 • Openleggen en hermeanderen van de Keurebeek
 • Wegwerken van vismigratieknelpunten
 • Hermeanderen van de Okaaibeek
 • ...
Vliet-Molenbeek Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands
Provincie Antwerpen
 • Renovatie van de stuw Vliet-Molenbeek
 • Nieuwe verbinding tussen de Vliet en de Schelde of Rupel
 • Aanleg van een overstromingsgebied in Wolvertem (Vier Eiken-Neerpoorten)
Heulebeek Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke
Provincie West-Vlaanderen
 • Wegwerken van vismigratieknelpunt Heule-Watermolen
 • Aanleggen van een winterbed in Moorsele
 • Hermeanderen van de Heulebeek tussen Ledegem en het Groen
  Lint in Moorsele
 • ...
Dommel Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt
Provincie Limburg
 • Rivier- en valleiherstel van de Dommel en de Bolissenbeek ter hoogte van Hoksent / Speciale Beschermingszone (SBZ) Dommelvallei
 • ...

Hoe verloopt het participatietraject?

 1. Bij elk riviercontract wordt een stuurgroep samengesteld waarin lokale, provinciale en Vlaamse besturen zetelen. Zij maken samen een charter op en ondertekenen het. Daarmee gaat het participatietraject van start.
 2. Alle omwonenden en rechtstreeks betrokkenen worden geïnformeerd en gevraagd om ideeën aan te brengen voor de aanpak van problematieken met de waterloop, als burger, bedrijf, vereniging, organisatie en/of overheid. Dat gebeurt tijdens fora in de verschillende betrokken gemeentes en via een online ideeënplatform.
 3. Alle inwoners kunnen ook een overstromingstest doen om te zien hoe het zit met de overstromingsrisico’s op hun adres nu en bij klimaatverandering.
 4. Alle ideeën worden gebundeld, becommentarieerd en bestudeerd. Dan worden de meest geschikte ideeën in een riviercontract gegoten waarbij de partners hun engagement uitspreken voor de in- en uitvoering van de voorstellen.

Tussen de opstart en het ondertekenen van het riviercontract zit minstens een jaar.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.