Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Hermeandering Warmbeek

Hermeandering Warmbeek

In juli zijn de werken aan de Warmbeek in Hamont-Achel ter hoogte van de Achelse Kluis gestart. Het gaat om een hermeandering over een lengte van ongeveer 1,7 km. Dit project herstelt de natuurlijke waterberging in de vallei en creëert typische beekhabitats voor een soortenrijk en zeldzaam visbestand. De hermeandering zal naar schatting tegen het einde van 2022 afgerond zijn.

Overstroombare vallei hersteld

In het verleden werd de Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis rechtgetrokken, ingedijkt en opgestuwd. Hierdoor verdwenen meanders en overstromingen in het valleigebied. Dankzij de hermeandering zal dit gebied opnieuw functioneren als een overstroombare vallei die extra water buffert. Op die manier zullen piekafvoeren stroomafwaarts verminderen.

Warmbeek: projectgebied aan de Kluizerdijk
Warmbeek: projectgebied aan de Kluizerdijk

Leefgebied voor zeldzame vissen en planten uitgebreid

Ook voor de aanwezige fauna en flora is zo’n hermeandering belangrijk. De afwisseling van zacht hellende binnenbochten en steilere buitenbochten herstelt het stromend karakter. Dit heeft een positief effect op zowel de structuurkwaliteit als de ecologische kwaliteit van het water. Hierdoor ontstaan er kansen voor zeldzame planten en vissen, zoals de Europees beschermde beekprik.

Plattegrond hermeandering Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis
Plattegrond van de hermeandering van de Warmbeek ter hoogte van de Achelse Kluis

Verloop van de werken

In juli, meteen na het broedseizoen, gingen de werken van start. Naar schatting tegen het einde van 2022 zal het project afgerond zijn. De werken verlopen in twee fases: allereerst wordt er ruimte vrijgemaakt voor de meanders, vervolgens starten de graafwerken voor de meanders zelf. De Stokkenloop die langs de Warmbeek loopt wordt lokaal verlegd. Zo blijft de afwatering van het opwaarts gelegen landbouwgebied verzekerd.

De Vlaamse Milieumaatschappij voert de werken uit in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Achelse Kluis op wiens gronden de werken plaatsvinden. De VMM kan tevens rekenen op financiële steun van het Visserijfonds, op voordracht van de provinciale visserijcommissie Limburg. Het project sluit aan de Nederlandse zijde aan op een gelijkaardig project van Waterschap De Dommel dat eveneens in de steigers staat.

Ken je de Warmbeek?
De Warmbeek ontspringt in Peer, verandert van naam naar Tongelreep bij het passeren van de Nederlandse grens en mondt uit in de Dommel in de Genneper Parken in Eindhoven. Het is een belangrijke waterloop in de omgeving van Natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd een beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is een deel daarvan een Europees beschermd Natura 2000-gebied. Als waterloopbeheerder heeft de VMM de voorbije jaren al enkele mooie projecten gerealiseerd op de Warmbeek, zoals het oplossen van 2 vismigratieknelpunten.

WarmbeekVistrap in de Warmbeek als oplossing voor een vismigratieknelpunt

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.