Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Structuurherstel rivier de Aa

Structuurherstel rivier de Aa in natuurgebied Graafweide-Schupleer

In het natuurgebied Graafweide-Schupleer in Vorselaar en Grobbendonk werkt de VMM de komende maanden aan structuurherstel van de rivier de Aa. Het aansluiten van 7 oude meanders en enkele kleinere ingrepen in en langs de rivier verbeteren de ecologische toestand. De Aa krijgt opnieuw een natuurlijk kronkelend traject en wordt waardevoller voor fauna en flora.

Plattegrond met uit te graven meanders in oranje

Plattegrond met uit te graven meanders in oranje

Met haar rechtgetrokken structuur is de rivier de Aa gevoelig voor het veranderende klimaat en is de kans groter dat ze uitdroogt of uit haar oevers treedt. Er zijn inspanningen nodig om de Aa gezonder te maken.

Rechte traject van de Aa door het landschap Rechte traject van de Aa door het landschap

Rechte traject van de Aa door het landschap

Door de oude meanders aan te sluiten op de Aa wordt de rivier 250 meter langer. De huidige loop dempen we met de grond die vrijkomt bij het uitgraven van de meanders. De resterende grond voeren we af buiten het gebied. 

We voeren ook enkele kleinere ingrepen uit zoals het opbreken van buizen, het afgraven van oeverwallen en aanpalende percelen en het creëren van gleuven in de oevers. Zo verbetert de kwaliteit van de leefomgeving voor fauna en flora en krijgt water de ruimte die het nodig heeft.

Sommige plaatsen waar we meanders herstellen zijn momenteel bos. Door de werken verdwijnt er in totaal 0,66 hectare bos. Als compensatie laten we daarom verschillende percelen in het natuurgebied, samen goed voor in totaal 1,7 hectare, spontaan bos worden.

Verloop van de werken

De uitvoering van het project is begonnen eind augustus 2023. Het verwachte einde is voorzien voor het voorjaar van 2024. De werken starten stroomopwaarts en schuiven op richting de watermolen van Grobbendonk.

Partners

De VMM voert de werken uit in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. Het project draagt bij aan het Natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer dat in opmaak is voor de ruimere omgeving.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

Het herstel van de Aa valt onder de coördinatieopdracht van gouverneur Cathy Berx om de Kleine Nete en haar zijrivieren veerkrachtig te maken tegen toenemende droogte.

Logo rivierherstelprogramma Kleine Nete

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.