Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Vistrap op de Demer in Bilzen

Vistrap op de Demer in Bilzen

In februari 2024 start de VMM met de bouw van een vistrap bij de stuw aan de Rentfortmolen in Bilzen. Er komt een alternatieve route langs de stuw waardoor vissen opnieuw vrij kunnen migreren, wat belangrijk is voor hun voortplanting. Het einde van de werken is voorzien voor het einde van mei 2024.

Wat is een vistrap?

De betonnen stuw aan de Rentfortmolen zorgt voor een verschil in waterpeil op de Demer van ongeveer 1,50 meter. Het belet vissen om stroomopwaarts te zwemmen en zich voort te planten, voedsel te zoeken of te vluchten bij een plotse daling van de waterkwaliteit. Dit wordt opgelost door langs de stuw een alternatieve route of meander aan te leggen.

Rentfortmolen in Bilzen voor de aanleg van een vistrap.

Rentfortmolen voor aanleg vistrap ©VMM

De meander wordt 200 meter lang. In de meander komt een vistrap met 21 stenen treden of drempels waar vissen overheen zwemmen. Het verschil in waterpeil wordt zo verspreid over een reeks treden in de plaats van één grote. Rond de vistrap komt een dijk zodat de overstromingsfrequentie van de achterliggende percelen niet wordt beïnvloed. Hetzelfde principe werd toegepast aan de Veldekemolen in Kermt.

Vistrap bij de Veldekemolen in Kermt

Vistrap bij de Veldekemolen ©VMM

Betere leefomgeving voor onder meer kopvoorn en rivierprik

Deze nieuwe vistrap herstelt de vrije vismigratie op de Demer vanaf de Zeeschelde tot in Bilzen. Dat is belangrijk voor vissoorten die een voorkeur hebben voor stromend water. Voor beschermde en zeldzame vissoorten zoals zeeprik, rivierprik, kopvoorn, serpeling, winde en paling verbetert zo de leefomgeving.

Verloop van de werken

De werken zijn officieel gestart op 5 februari 2024 en duren ongeveer 75 werkdagen. Het einde van de werken wordt verwacht voor de zomervakantie. Mogelijke hinder van werfverkeer werd aangeduid langs de werf.  

Samen met de vispassage komt er ook een nieuwe automatische peil- en debietmeetpost. Voor deze werken werden gronden verworven van de stad Bilzen en aanpalende privé-eigenaars.

Vrije vismigratie op de Demer

De VMM investeert samen met het Visserijfonds van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in vier vistrappen op de Demer. De afgelopen twee jaren werden vistrappen afgewerkt op het golfterrein bij de Kiezelstraat in Hasselt en aan de Veldekemolen in Kermt.

Vistrap bij de Veldekemolen in Kermt

Vistrap bij de Veldekemolen © Vilda – vildaphoto.net

Vanaf 2025 zijn nog werken voorzien in de omgeving van de Robbemolen in Hasselt. Ondertussen werkt de VMM ook het knelpunt bij de Grote Steunbeer in Diest weg. Nadien zullen vissen vrij door de Demer kunnen migreren vanaf de Zeeschelde tot opwaarts Bilzen.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.