Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken

Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken

De bedding verbreden, bruggen waar het water niet onderdoor kan wegnemen en een nieuwe koker onder de N8 plaatsen. Deze maatregelen zijn een onderdeel van een grotere puzzel om het overstromingsrisico in Oudenaarde en Maarkedal te verminderen.

Wegnemen bruggen

Tussen de N8 en de monding in de Schelde zorgden een drietal bruggen (kruisjes op de kaart) over de Maarkebeek voor problemen bij hevige regenval. Omdat er te weinig water onder de bruggen door kan, werd het waterpeil er opgestuwd met wateroverlast tot gevolg in de woonwijken en industriële gebieden langs de Maarkebeek. De bruggen werden door de stad Oudenaarde ofwel weggenomen of vervangen door bruggen die hoger boven het water uitkomen.

Maarkebeek

Maarkebeek 2

Nieuw winterbed

Over een lengte van 520 meter tussen de N8 en de monding in de Schelde (rode strook tussen blauwe lijnen op kaart) werd een zogenaamd ‘winterbed’ aangelegd. Hierbij wordt de bedding van de waterloop verbreed maar niet tot op het bodempeil van de waterloop (zie figuur onder). Het verbreden van de Maarkebeek op die plaats kan de maximale waterpeilen significant doen dalen.

Maarkebeek 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing koker N8

De huidige koker onder de N8 was slechts 4,5m breed en werd vervangen door een koker die niet alleen 7m breed, maar ook een stuk hoger is.

Maarkebeek 4

Waarom werken aan de Maarkebeek?

In 2010 overstroomde de Maarkebeek met zware wateroverlast in Oudenaarde en Maarkdal tot gevolg. De VMM, de stad Oudenaarde, de gemeente Maarkedal en de provincie Oost-Vlaanderen bereid bundelden de krachten en kwamen tot een oplossing. Dat engagement lees je in het riviercontract. Alle acties die konden genomen worden in het valleigebied staan erin opgelijst en per actie is ook een initiatiefnemer aangewezen.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.