Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Sanering Winterbeek

Sanering van de Winterbeek: grootste saneringsoperatie van waterlopen ooit

17 kilometer waterloop en oevers werden de voorbije 7 jaar grondig onder handen genomen in Beringen, Tessenderlo, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De historische verontreiniging van de Winterbeek met zware metalen en zouten werd waar mogelijk weggenomen. Een multidisciplinaire samenwerking met de OVAM, het ANB en Tessenderlo Group lag aan de basis van deze succesvolle operatie.

In onderstaande video krijg je een goed beeld van de gerealiseerde werken. 

Nauwe samenwerking tussen overheid en industrie

De grootschalige saneringsoperatie was mogelijk door een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid en het chemiebedrijf Tessenderlo Group. Historische lozingen van het chemiebedrijf verontreinigden de Winterbeek, lokaal beter gekend als de Grote Beek, Zwart Water of Hulpe. Door overstromingen bleef het verontreinigde slib achter op de oevers waarna het zich verder verspreidde in het valleigebied. VMM en de OVAM stonden in voor de saneringswerken, Tessenderlo Group voor de veilige berging het verontreinigde bodemmateriaal.

Traject van de gesaneerde Winterbeek

Via onderzoek werd de bodemverontreiniging van de waterloop, de oevers en het valleigebied in kaart gebracht. Het verontreinigde slib werd vervolgens samen met een deel van de bodem uit de waterloop gehaald. Ook de oevers groeven we af. Met slibvangen onderschepten we het resterende slib zodat het niet in de Demer terechtkwam. In totaal werd 258.000 ton aan vervuilde oevers en waterbodem verwijderd.

Slibvang langs de gesaneerde Winterbeek

Slibvangen onderscheppen resterend verontreinigd materiaal

Na de sanering kregen de beekbodem en oevers een laag propere grond die we vasthouden met natuurlijke materialen zoals boomstammen. Het zorgt voor stromingsvariatie wat goed is voor lokale fauna en flora. De verontreinigde beekbodem, afgegraven oevers en verontreinigd materiaal zijn naar de saneringsberging 'Kepkensberg' in Ham gebracht, die Tessenderlo Group inrichtte voor een duurzame en veilige opslag.

Natuurlijke materialen in de Winterbeek zorgen voor stromingsvariatie

Natuurlijke materialen in de Winterbeek zorgen voor stromingsvariatie

Saneren en vernatten

De laatste kilometers voor de monding in de Demer stroomt de Winterbeek (of Hulpe) door het natuurgebied de Kloosterbeemden. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat het gebied beheert, werkten de OVAM en de VMM een saneringsaanpak uit die focust op vernatting van het ganse gebied.

Vernatting van de Kloosterbeemden

Vernatting van de Kloosterbeemden ©Vilda

Door vernatting blijft de verontreiniging beter op haar plaats en nemen organismen het minder op. Zo is het natuurgebied beter beschermd tegen de verontreiniging en kan het nog meer als een spons fungeren. Natte natuur kan zo heropleven en water blijft langer beschikbaar in droge periodes.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.