Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken

Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken

De bedding verbreden, bruggen waar het water niet onderdoor kan wegnemen en een nieuwe koker onder de N8 plaatsen. Met deze maatregelen voor de Maarkebeek gaat de VMM in het voorjaar 2021 van start. Ze vormen onderdeel van een grotere puzzel om het overstromingsrisico in Oudenaarde en Maarkedal in de toekomst te verminderen.

Actuele hinder

Raadpleeg de omleidingen in de rubriek “Actuele hinder”.

Planning

De werken aan de N8 met de aanleg van de nieuwe koker werden ondertussen afgerond, op enkele kleinschalige afwerkingswerken na met beperkte impact op mobilieit.

Na het bouwverlof (augustus 2021) tot het einde van dit jaar zullen de werken langs de Meersbloem-Leupegem (winterbed) en de Meersbloem-Melden (nieuwe brug) uitgevoerd worden.

Wegnemen bruggen

Tussen de N8 en de monding in de Schelde zorgen een drietal bruggen (kruisjes op de kaart) over de Maarkebeek voor problemen bij hevige regenval. Omdat er te weinig water onder de bruggen door kan, wordt het waterpeil er opgestuwd met wateroverlast tot gevolg in de woonwijken en industriële gebieden langs de Maarkebeek. De bruggen worden door de stad Oudenaarde ofwel weggenomen of vervangen door bruggen die hoger boven het water uitkomen.

Maarkebeek

Maarkebeek 2

Nieuw winterbed

Over een lengte van 520 meter tussen de N8 en de monding in de Schelde (rode strook tussen blauwe lijnen op kaart) zal een zogenaamd ‘winterbed’ aangelegd worden. Hierbij wordt de bedding van de waterloop verbreedt maar niet tot op het bodempeil van de waterloop (zie figuur onder). Het verbreden van de Maarkebeek op die plaats kan de maximale waterpeilen significant doen dalen.

Maarkebeek 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing koker N8

De huidige koker onder de N8 is slechts 4,5m breed en wordt vervangen door een koker die niet alleen 7m breed, maar ook een stuk hoger is.

Maarkebeek 4

Waarom werken aan de Maarkebeek?

In 2010 overstroomde de Maarkebeek met zware wateroverlast in Oudenaarde en Maarkdal tot gevolg. De VMM vond de stad Oudenaarde, de gemeente Maarkedal en de provincie Oost-Vlaanderen bereid om de krachten te bundelen en het engagement aan te gaan om tot een oplossing te komen. Dat engagement lees je in het riviercontract. Alle acties die konden genomen worden in het valleigebied staan erin opgelijst en per actie is ook een initiatiefnemer aangewezen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.