Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Hermeandering Kleine Nete aan Ark van Noë

Hermeandering Kleine Nete aan Ark van Noë

Vanaf november werken we in Kasterlee aan het opnieuw aansluiten van de historische meander langs de Kleine Nete aan het recreatiedomein Ark van Noë. De werken gebeuren in 2 fasen, enkel in het toeristisch laagseizoen: van november 2021 tot mei 2022, en van november 2022 tot eind maart 2023.

Rivierherstel Kleine Nete

In het verleden werd de Kleine Nete rechtgetrokken, werden meanders gedempt en moerassen drooggelegd. De vallei werd ingenomen voor allerlei economische activiteiten. De natuurlijke bergingscapaciteit van de waterloop daalde, waardoor het water versneld afstroomt naar de benedenstroomse gebieden. Dit zorgt voor hogere piekdebieten en een groter risico op overstromingen. In de bovenstroomse gebieden leidde de rechttrekking van de Kleine Nete tot verdroging en een lagere ecologische waarde van de vallei.

schematische tekening Ark van Noë

Om het watersysteem te verbeteren, startte de VMM een integraal project op voor de Kleine Nete van de N19 in Kasterlee tot de monding van de Aa in Grobbendonk. Met rivierherstel willen we extra bergingscapaciteit creëren, verloren gegane ecologische waarden compenseren en structuurherstel voor de waterloop realiseren. De historische meander aansluiten aan de Ark van Noë is een van de maatregelen van het rivierherstelprogramma.

Aansluiten historische meander Ark van Noë

De afgesloten meander, momenteel in gebruik als visvijver, wordt opnieuw watervoerend gemaakt. Een drempel in de hoofdloop zal het water in deze richting sturen. Ook de doorgaande kajakkers nemen deze weg. Aan de drempel komt een aanlegsteiger. Bij hoge waterafvoer stroomt het water zowel door de meander als over de drempel.

Twee nieuwe bruggen zullen de meander kruisen: een brede verkeersbrug in de Arkstraat en een Overzichtsbeeld hermeandering Ark van Noëvoetgangersbrug op het domein. Aan de bestaande brug over de Kleine Nete wordt niet gewerkt. .

Langs de waterloop voeren we de nodige dijkwerken uit om het domein te beschermen tegen overstromingen. Nadien werken we als af met een aanplanting van bomen en hagen.

Uitvoering werken

De VMM is als waterbeheerder van de Kleine Nete hoofduitvoerder van dit project, samen met de gemeente Kasterlee. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie binnen het kader van de Blue Deal

De werken worden uitgevoerd in twee fasen omdat er alleen gewerkt wordt in het toeristisch laagseizoen. Een eerste fase loopt van november 2021 tot mei 2022. De tweede fase loopt van november 2022 tot eind maart 2023.

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.