Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Niet akkoord met je heffing?

Niet akkoord met je heffing?

Volg onderstaande stappen als je niet akkoord bent met je heffing.

Stap 1: je dient een bezwaarschrift in

Je schrijft een gemotiveerde brief naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) binnen de 3 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd of vanaf de datum van kennisgeving van het heffingsbiljet. Bij deze brief voeg je een kopie van het betwiste heffingsbiljet.

Je verstuurt je bezwaar naar:
Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst
 (voor kleinverbruikers, dossiernummer start met PW)
(voor grootverbruikers, dossiernummer start met OO, HA, LE, HE, GE of ME)

Je bezwaar schort de betaling niet automatisch op! Samen met je bezwaar kan je wel:

  • een uitstel of spreiding van betaling vragen;
  • vragen om gehoord te worden en een mondelinge toelichting te geven bij je bezwaarschrift.

Stap 2: de Vlaamse Milieumaatschappij behandelt je bezwaarschrift

De behandeling gebeurt volgens de datum van ontvangst van de bezwaren. Je ontvangt na afloop de beslissing via een brief.

Stap 3: je gaat in beroep tegen de beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij

Tegen de beslissing van de VMM over je bezwaarschrift kan je beroep aantekenen.

Hoe?

Door een vordering bij gemotiveerd verzoekschrift in te stellen tegen de VMM bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401/A te 9000 Gent. Die doet in eerste aanleg uitspraak over iedere betwisting over milieuheffingen, ongeacht het heffingsbedrag. Omdat de inning van de heffing gebeurt op het hoofdbestuur van de VMM, is uitsluitend deze rechtbank bevoegd.

Wanneer?

Dat hangt af van de beslissingstermijn van de VMM:

  • als de VMM binnen de zes maanden (of negen maanden bij een heffing van ambtswege) na het indienen van het bezwaar een beslissing neemt, moet je, op straffe van verval, binnen de drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing van de VMM in beroep gaan;
  • als de VMM binnen de zes maanden (of negen maanden bij een ambtshalve aanslag) na het indienen van het bezwaar nog geen beslissing nam, kan je ofwel rechtstreeks naar de rechtbank stappen ofwel verder wachten op de beslissing van de VMM. In het laatste geval moet je, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing door de VMM een vordering indienen.

Stap 4: je gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank (of je stapt naar het Hof van Cassatie)

Tegen het vonnis van de rechtbank is enkel een hoger beroep mogelijk bij het Hof van Beroep van Gent.

Bij een schending van de wet of van substantiële procedurevormen, kan je de uitspraak in hoger beroep aanvechten voor het Hof van Cassatie.

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.