Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Circulair afvalwater

Circulair afvalwater

Circulair afvalwater is afvalwater van een heffingsplichtige, dat hergebruikt kan worden door een andere heffingsplichtige. Uitwisseling van niet-verontreinigd regenwater valt niet onder circulair afvalwater. Wie afvalwater aanbiedt, kan worden vrijgesteld van de heffing.

Vanaf 1 januari 2024 wordt een nieuwe regeling van kracht voor het uitwisselen van circulair afvalwater. Bij plannen om circulair afvalwater effectief uit te wisselen is het belangrijk om artikel 4.2.2.1.12 van het Waterwetboek grondig na te lezen.

Wie krijgt een vrijstelling?

Elke heffingsplichtige die het geheel of een gedeelte van zijn afvalwater via een vaste constructie ter beschikking stelt aan een andere heffingsplichtige, wordt voor het aangeboden volume circulair afvalwater vrijgesteld van de heffing op de waterverontreiniging als:

  • een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt waarin de modaliteiten van de uitwisseling van het circulair afvalwater zijn opgenomen. Hiervoor gebruik je het model;
  • de samenstelling van het aangeboden circulair afvalwater wordt opgenomen in de schriftelijke overeenkomst;
  • deze samenstelling elk jaar opnieuw wordt bepaald, uitgezonderd voor circulair afvalwater afkomstig van bodemsaneringswerken, grindwinningen of bronbemalingen;
  • het aangeboden volume circulair afvalwater gedurende het volledige jaar wordt gemeten;
  • de ontvanger van het circulair afvalwater jaarlijks zijn volledige bedrijfsafvalwaterstroom bemonstert en analyseert. Dit geldt niet voor nullozers en bij gebruik van het circulair afvalwater voor beregening en de uitvoering van taken van algemeen belang.

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.