Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Voorbeeldattesten en heffingsbiljetten

Voorbeeldattesten en heffingsbiljetten

Attesten met specimenvermelding en voorbeelden van heffingsbiljetten.
Attest OCMW

Aanvraag van het sociaal tarief voor de heffing op de waterverontreiniging – verklaring van het OCMW – specimen.

Attest IBA specimen

Voorbeeldattest verklaring burgemeester voor goede werking en plaatsing IBA. Een versie zonder watermerk is beschikbaar op aanvraag en wordt enkel aan openbare besturen verstrekt.

Voorbeeldbrief deurwaarder

Voorbeeld van een herinneringsbrief van de gerechtsdeurwaarder om de achterstallige heffing te innen.

Model voor circulair afvalwater

Het model voor circulair afvalwater gaat verder dan de nodige vereisten voor de heffingen. Het model richt zich op de volledige aspecten van de samenwerking en heeft als oorsprong het NEREUS-project

Model voor circulair afvalwater

Gebruik dit model voor de opmaak van een schriftelijke overeenkomst waarin de modaliteiten van de uitwisseling van circulair afvalwater zijn opgenomen.

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.