Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Hoe betalen?

Hoe betalen?

Hier lees je hoe en wanneer je kan betalen.

Wanneer betalen?

Je moet de heffing binnen 2 maanden na de verzending van het heffingsbiljet betalen. Vermeld steeds de gestructureerde mededeling die je op het heffingsbiljet terugvindt. Enkel zo kan de VMM het betaalde bedrag identificeren. Je stort het bedrag op het rekeningnummer van de VMM:

IBAN  BE 07 3751 1110 2566 

BIC  BBRUBEBB

Bekijk hier een fictief voorbeeld van een heffingsbiljet voor:

Wat als je te laat betaalt?

Te late betalingen leiden tot verwijlintresten en bijkomende kosten. Wanneer je de heffing niet betaalt, vordert de VMM de heffing namelijk in.

Procedure kleinverbruikers

  • De VMM geeft je dossier door aan een deurwaarderskantoor. In opdracht van de VMM verstuurt deze een kosteloze afrekening. Je krijgt nog 15 dagen de tijd om zonder bijkomende kosten je achterstallige betaling in orde te brengen;
  • De deurwaarder verstuurt je een aanmaning. Hier moet je ook de kosten van verdere invordering betalen;
  • De deurwaarder betekent een dwangbevel. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

Procedure grootverbruikers

  • De VMM verstuurt een administratieve aanmaning. Dan moet je alleen de verschuldigde intresten betalen;
  • De VMM verstuurt je een aangetekende administratieve aanmaning. Hier moet je zowel de verschuldigde intresten als de kosten van de aanmaning betalen;
  • De VMM geeft je dossier door aan een deurwaarder. De deurwaarder betekent een dwangbevelDan moet je de verschuldigde intresten, de kosten van de aangetekende administratieve aanmaning en de kosten van de deurwaarder betalen.

Hoe worden de verschuldigde intresten berekend?

Volgens de huidige wetgeving (art. 4.2.4.8. §1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid) moet je bij een te late betaling verwijlintresten betalen. Er worden intresten aangerekend vanaf een te betalen bedrag van 1 500,00 euro. Om de intresten te berekenen, wordt het te betalen bedrag (in euro) afgerond op het lagere veelvoud van 10,00 euro. De intrestvoet bij laattijdige betalingen bedraagt 4 tot 10 % op jaarbasis. De intresten worden per maand (en dus niet per dag) berekend. De vervalmaand wordt niet meegerekend, maar de maand waarin de betaling uitgevoerd werd, wordt wel volledig meegerekend.

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.