Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Hoe betalen?

Hoe betalen?

Hier lees je hoe en wanneer je kan betalen.

Wanneer betalen?

Je moet de heffing binnen 2 maanden na de verzending van het heffingsbiljet betalen. Daarbij gebruik je het best het overschrijvingsformulier bij het heffingsbiljet. Indien je op een andere manier wil betalen, vermeld dan steeds de gestructureerde mededeling die je op het overschrijvingsformulier terugvindt. Enkel zo kan de VMM het betaalde bedrag identificeren. Je stort het bedrag op het rekeningnummer van de VMM:

IBAN  BE 07 3751 1110 2566 

BIC  BBRUBEBB

Bekijk hier een fictief voorbeeld van een overschrijvingsformulier voor:

Wat als je te laat betaalt?

Te late betalingen leiden tot verwijlintresten en bijkomende kosten. Wanneer je de heffing niet betaalt, vordert de VMM de heffing namelijk in door:

  • een administratieve aanmaning te versturen. Dan moet je alleen de verschuldigde intresten betalen;
  • een aangetekende administratieve aanmaning te versturen. Hier moet je zowel de verschuldigde intresten als de kosten van de aanmaning betalen;
  • een dwangbevel te betekenen. Dan moet je de verschuldigde intresten, de kosten van de aangetekende administratieve aanmaning en de kosten van de deurwaarder betalen.

Hoe worden de verschuldigde intresten berekend?

Volgens de huidige wetgeving (artikel 35septiesdecies, § 1 van de Wet van 26 maart 1971) moet je bij een te late betaling verwijlintresten betalen. Er worden intresten aangerekend vanaf een te betalen bedrag van 860,00 euro. Om de intresten te berekenen, wordt het te betalen bedrag (in euro) afgerond op het lagere veelvoud van 10,00 euro. De intrestvoet bij laattijdige betalingen bedraagt 4 tot 10 % op jaarbasis. De intresten worden per maand (en dus niet per dag) berekend. De vervalmaand wordt niet meegerekend, maar de maand waarin de betaling uitgevoerd werd, wordt wel volledig meegerekend.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.