Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Eigen waterwinning aan- of afmelden

Eigen waterwinning aan- of afmelden

Wanneer je een eigen waterwinning in gebruik neemt of buiten gebruik stelt, of als je de overstap maakt van zuivere eigen waterwinner naar een gemengde eigen waterwinner (eigen waterwinning en leidingwater), moet je dit binnen de twee maanden melden. Aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing.

Melden kan via:

Afdeling Economisch Toezicht
Dienst Heffingen
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

info@vmm.be

De dienst heffingen bezorgt deze gegevens dan verder aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de drinkwatermaatschappijen.

Als je de overstap maakt van zuivere eigen waterwinner naar een gemengde eigen waterwinning dan gebruik je dit formulier.

Bij een buitendienststelling gebruik je dit meldingsformulier.

Je gegevens worden verwerkt door de dienst heffingen en de dienst grondwaterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.  De (af)melding is van belang voor de heffing op de waterverontreiniging en de grondwaterheffing en voor de grondwatervergunning.

De gegevens van klasse 1-grondwaterwinningen worden doorgegeven aan de deputatie van de provincieraad en de afdeling milieuvergunningen van het departement Omgeving.

De gegevens van klasse 2- en 3-grondwaterwinningen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt.

Alle gegevens worden ook doorgegeven aan de drinkwatermaatschappijen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid