Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem

Waterbodem

Verontreiniging van oppervlaktewater blijft niet beperkt tot de waterkolom zelf. Een aantal stoffen hebben immers de neiging zich te binden aan het zwevend stof. Dat bezinkt en vormt samen met de eraan vastgehechte polluenten de waterbodem of sedimentlaag. Verontreiniging van waterbodems is vaak het gevolg van historische vervuiling met zware metalen, pesticiden, PCB’s …

De kwaliteit van de Vlaamse waterbodems wordt opgevolgd met een apart meetnet en beoordelen we met de triademethode. Die methode integreert de resultaten van chemische, biologische en ecotoxicologische analyses.

De waterbodemkwaliteit wordt opgevolgd in een driejarige cyclus. De huidige resultaten bespreken de cyclus 2013-2015. De volgende cyclus eindigt in 2018.

Meetresultaten en data

Geoloket waterkwaliteit

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid