Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem

Waterbodem

Verontreiniging van oppervlaktewater blijft niet beperkt tot de waterkolom zelf. Een aantal stoffen hebben immers de neiging zich te binden aan het zwevend stof. Dat bezinkt en vormt samen met de eraan vastgehechte polluenten de waterbodem of sedimentlaag. Verontreiniging van waterbodems is vaak het gevolg van historische vervuiling met zware metalen, pesticiden, PCB’s …

De kwaliteit van de Vlaamse waterbodems wordt opgevolgd met een apart meetnet en beoordelen we met de triademethode. Die methode integreert de resultaten van chemische, biologische en ecotoxicologische analyses. De waterbodemkwaliteit wordt sinds 2016 in een zesjarige cyclus opgevolgd. De volgende cyclus eindigt in 2027.

Het percentage meetplaatsen met een sterk verontreinigde waterbodem is duidelijk afgenomen sinds 2000.

Bekijk de resultaten per waterbodemmeetpunt»

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.