Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem / Wetgeving waterbodem

Wetgeving waterbodem

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Besluit milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen; kwaliteit oppervlaktewater; waterkwaliteit; waterbodemkwaliteit; grondwaterkwaliteit
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid