Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Vraag een (gedeeltelijke) vrijstelling aan / Eigen individuele behandelingsinstallatie

Eigen individuele behandelingsinstallatie

Deze regeling is voor gezinnen. Ook grootverbruikers met gezinsverbruik komen hiervoor in aanmerking.

Als je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar je huishoudelijk afvalwater zuiverde met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA), kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers is er enkel een vrijstelling voor het gedeelte gezinsverbruik (beperkt tot 30 m³ per gezinslid).

De gemeente moet wel een attest afleveren waaruit blijkt dat je individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Meer informatie over dit attest kan je krijgen bij je gemeentebestuur. Het attest is vijf jaar geldig.

De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning al aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling is niet van toepassing als je in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding.

Concreet betekent dit dat je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling als je een aansluiting op het openbare waternet hebt. Je moet dan een compensatie aanvragen bij je waterbedrijf.

Hoe?

Automatisch

De VMM kan je de vrijstelling automatisch verlenen:

 • als je IBA in het beheer is van een waterbedrijf, gemeente of rioolbeheerder (het waterbedrijf bezorgt ons dan de nodige gegevens);
 • Als je IBA in eigen beheer is, en de VMM een geldig attest van de gemeente (5 jaar geldig) in haar bezit heeft.

Je ontvangt dan geen heffingsbiljet en moet uiteraard de vrijstelling niet meer aanvragen. Ook voor grootverbruikers wordt de vrijstelling op het gezinsverbruik automatisch toegekend. Dit staat vermeld op de berekeningnota die de grootverbruiker samen met het heffingsbiljet ontvangt.

Aanvragen

Als je wel een heffingsbiljet ontvangt, maar toch in aanmerking komt voor een vrijstelling (bijv. omdat je attest niet meer geldig is), moet je volgende procedure volgen:

 • Dien een schriftelijke aanvraag in bij de Vlaamse MilieumaatschappijStuur daarvoor een mail naar:
  reactieskv@vmm.be

of een brief naar:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst 

Doe dit binnen de 3 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Vermeld daarbij je dossiernummer of voeg bij je aanvraag een kopie van het heffingsbiljet.

 • Vraag ook binnen de 3 maanden een IBA-attest aan bij je gemeentebestuur
 • De gemeente onderzoekt je aanvraag en vult het IBA-attest in. Binnen drie maanden vanaf de dag van je aanvraag bezorgt je gemeente het attest aan je waterbedrijf.
 • Jij ontvangt een kopie, die je alleen hoeft te bewaren. 
 • Als je aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging, stuurt het waterbedrijf je dossier door naar de VMM. De VMM beoordeelt de aanvraag, en deelt je haar beslissing schriftelijk mee. Voor een snellere afhandeling kun je het attest van de burgemeester ook rechtstreeks aan de VMM bezorgen. Vermeld het dossiernummer dat op het heffingsbiljet staat.
 • De VMM kan je dan de volgende vier jaar automatisch vrijstelling verlenen. 

Bekijk hier een voorbeeldattest: de invulbare versie van dit formulier is enkel beschikbaar voor gemeentebesturen, aangezien het de burgemeester is die bevestigt of de IBA correct geplaatst en beheerd wordt. Gemeentebesturen kunnen het blanco formulier via  aanvragen.

Voorbeelden

 • Een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en geen kraanwateraansluiting. Hun afvalwater wordt gezuiverd in een IBA.

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De VMM beschikt over een vrijstellingsattest (attest van de burgemeester) dat bevestigt dat de IBA correct geplaatst en beheerd wordt.

De heffing wordt berekend op basis van 30 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin enkel een eigen waterwinning heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

 • Een gezin met 5 personen heeft een eigen waterwinning en heeft ook een kraanwateraansluiting

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De VMM beschikt over een vrijstellingsattest (attest van de burgemeester) dat bevestigt dat de IBA correct geplaatst en beheerd wordt.

De heffing wordt berekend op basis van 10 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin ook een drinkwateraansluiting heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

Het gezin betaalt aan het waterbedrijf een bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de hoeveelheid kraanwater dat het afneemt. Het waterbedrijf kent een vrijstelling van de saneringsbijdrage toe.

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.