Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ grondwater / Moet ik mijn grondwaterput melden aan de VMM?

Moet ik mijn grondwaterput melden aan de VMM?

Iedereen die over een grondwaterput (eigen waterwinning) beschikt, is verplicht dit eenmalig te melden aan de VMM. Je moet dit schriftelijk doen, binnen de twee maanden na indienstneming van de grondwaterwinning. Wanneer de eigen waterwinning buiten dienst wordt gesteld, moet die ook gemeld worden binnen twee maanden na de stopzetting.

Meer info vind je op www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden. Het meldingsformulier kun je daar downloaden.

Jaarlijks wordt je dan een heffing op de waterverontreiniging aangerekend door de VMM. Deze heffing wordt berekend op basis van het aantal gedomicilieerde personen op 1 januari van het heffingsjaar. De heffing heeft betrekking op het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.  Je betaalt in 2021 dus voor het waterverbruik in 2020.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.