Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Partner in Green Deals

Partner in Green Deals

Milieuzorg is een continu proces en het kan altijd nog beter. Zo wil de VMM actief meewerken aan de transitie naar een duurzamere samenleving en aan de realisatie van de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering. Wij zijn partners van Green Deals ‘Circulair aankopen’, ‘Circulair bouwen’ en ‘Bedrijven en Biodiversiteit’.

Green Deal Circulair aankopenCirculair aankopen

De VMM levert al jaren inspanningen voor een duurzaam aankoopbeleid, dus is het logisch dat we deelnemen aan het project Green Deal 'Circulair aankopen'. Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Met dit project willen de deelnemende bedrijven en organisaties via hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost geven.

De renovatie van de tweede verdieping van het hoofdbestuur in Aalst is al een mooi voorbeeld waarbij 1.003,2 kg CO2 bespaard werd, wat overeenkomt met 7.119,9 vermeden km met een gemiddelde auto. Ook het refurbishen van de bureautafels bij de verhuis van buitendienst Mechelen past in het plaatje. Daar werd 757,5 kg CO2 bespaard.

Deze Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu.

Lees meer

Green Deal Circulair bouwenCirculair bouwen

Op 22 februari 2019 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal ‘Circulair Bouwen’ op Batibouw. Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Het specifieke doel van deze Green Deal Circulair Bouwen (2019-2023) is om tot een versnelde toepassing te komen van principes van de circulaire economie binnen de bouwsector en materiaalbewust te bouwen.

Lees meer

Green Deal Bedrijven en biodiversiteitBedrijven en biodiversiteit

VMM ondertekende op 14 februari 2019 de Green Deal ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ en engageert zich daarmee om enkele acties te ondernemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • de opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van ca. 1.000 m² voor de terreinen rond de pompgemalen Nieuwpoort en Schulen;
  • het uitvoeren van proefprojecten rond het beheersen van exoten langs en in de waterlopen;
  • het plaatsen van een insectenhotel aan het technisch gebouw in Merelbeke, Nieuwpoort en Schulen enz…

Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan minstens 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). De Green Deal ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ is volledig gelinkt aan SDG 15 rond bescherming, herstel en bevordering van ecosystemen. Daarnaast is deze Green Deal gelinkt aan goede gezondheid en welzijn (SDG 3), biedt het grote kansen voor duurzame economische groei (SDG 8), bouwt het mee aan een veerkrachtige infrastructuur (SDG 9), kan het bijdragen aan meer duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), onderneemt het actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG 13), en past het binnen en veronderstelt het nieuwe partnerschappen om de doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Lees meer

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

EMAS-award

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.