Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

 Volg VMM via RSS

 

Binnenkort meer water door Diest dankzij slibruiming Oude Demer

In Diest start de VMM op 25 januari met de slibruiming van de Oude Demer. Deze saneringsruiming zorgt ervoor dat de waterloop zich ecologisch kan herstellen, een cruciale zet voor de waterhuishouding van de Demer. Deze slibruiming zorgt ervoor dat er in de nabije toekomst meer water via de Demer door Diest kan stromen.

Lees verder...

Slibruiming Trawool

In Vilvoorde heeft de VMM 2 wachtbekkens die heel belangrijk zijn bij hevige neerslag. Door het water hier tijdelijk te bufferen, voorkomen we overstromingen in Vilvoorde en Machelen. Om voldoende water te kunnen blijven bergen, wordt vanaf 1 februari 3360m³ slib geruimd uit de kleine vijver Trawool.

Lees verder...

Slibruiming en aanpassing wachtbekkens Zuunbeek

Maandag is in Sint-Pieters-Leeuw de slibruiming en aanpassing van de wachtbekkens aan de Zuunbeek gestart. Om een maximale hoeveelheid water te kunnen blijven bergen, wordt in totaal 24.463 m³ slib geruimd. Daarnaast passen we de wachtbekkens aan zodat ze een aangename verblijfplaats voor vissen en watervogels worden.

Lees verder...

Slibruiming Barebeek

Op 18 januari zijn de slibruimingen in de Barebeek gestart. Op een traject van 2600 m wordt tussen de Waversebaan en de Robert Schumanlaan in Zemst 8000m³ slib uit de Barebeek gehaald. De waterkwaliteit zal hierdoor verdere sprongen vooruit maken. Het zorgt er ook voor dat het waterpeil onder controle blijft.

Lees verder...

Hakhoutbeheer langs de Antitankgracht

Vanaf 18 januari tot half maart voert de VMM kapwerken uit langs de Antitankgracht in Schilde en Brecht. De werken starten aan de gemeentegrens met Ranst. Na het zuidelijke deel, is het de beurt aan het noordelijk gelegen deel tussen de Sint-Jobsteenweg en de gemeente Brecht. Door de werken zal de Antitankgracht beter zichtbaar worden in het landschap en kunnen bomen en struiken opnieuw uitgroeien tot een groene buffer.

Lees verder...

Slibruiming Kleine Geul

Deze week startten de ruimingswerken aan de Kleine Geul of de Nieuwe watergang tussen het oud Fort Isabella en het Hazegrasfort in Knokke. Deze onderhoudswerken zijn het sluitstuk van een reeks flankerende waterbeheerwerken voor de Zwin-uitbreiding. Dat gebeurt samen met de verdieping van de oude Hazegrassluis uit de 18de eeuw.

Lees verder...

Gebruik pesticiden openbare besturen blijft afnemen

Nooit eerder gebruikten openbare besturen minder pesticiden dan vandaag. Er is een daling van 76% werkzame stof tussen 2010 en 2019. “Pesticidegebruik tot een absoluut minimum beperken is goed voor het milieu én de gezondheid van de mensen. De grootste gebruiker blijft federaal spoorwegbeheerder Infrabel, ik verwacht dus bijkomende inspanningen van hen om minder pesticiden te gebruiken en actief te zoeken naar alternatieven voor het onderhoud van de sporen en de terreinen die het beheert,” zegt Demir.

Lees verder...

Positieve evolutie oppervlaktewaterkwaliteit stagneert

De emissies naar het oppervlaktewater door bedrijven en gezinnen verminderen verder in 2019. De metingen van nutriënten in landbouwgebied geven aan dat de belasting van het oppervlaktewater met nitraat de laatste jaren opnieuw toenam. Voor orthofosfaat wordt de milieukwaliteitsnorm op 64 % van de meetplaatsen niet gehaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen.

Lees verder...

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.