Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Drinkwaterkwaliteit aan de kraan blijft goed

Drinkwaterkwaliteit aan de kraan blijft goed

25-01-2024
De kwaliteit van het kraantjeswater in Vlaanderen is goed. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers over het kraanwater in 2022. Op basis van de resultaten van de vele jaarlijkse controles aan de kraan en de resultaten van de operationele controle die de waterbedrijven uitvoeren, voldoet de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen in zeer grote mate aan de opgelegde kwaliteitseisen.

Goede kwaliteit drinkwater in 2022

99,51 % van de analyses aan de kraan voldeed aan de opgelegde kwaliteitseisen, dit is het conformiteitspercentage. In 2022 zijn in totaal 11.268 controles van parametergroep A (bewaking) en 615 controles van parametergroep B (audit) uitgevoerd bij de klant aan de kraan. Dit aantal ligt hoger dan wettelijk verplicht.

Normoverschrijdingen onderzocht

De vastgestelde normoverschrijdingen voor de parameters met een relevantie voor de gezondheid zijn verder onderzocht.

De meeste normoverschrijdingen voor microbiologische en chemische parameters aan de kraan werden vastgesteld voor lood, nikkel en enterokokken. De normoverschrijdingen voor de indicatorparameters aan de kraan werden vastgesteld voor coliformen, ijzer, saturatie-index en natrium. Deze zijn gezondheidskundig weinig relevant.

Er werd voor zeven parameters een kortstondige normoverschrijding vastgesteld bij controles in het waternetwerk (watertorens, reservoirs ...), namelijk voor E. coli, enterokokken, nitraat, nitriet, lood, nikkel en chroom.

223 verschillende pesticiden en relevante metabolieten werden in 2022 opgevolgd:

  • In 2022 werden 8 normoverschrijdingen gerapporteerd voor dimethylsulfamide. Gezien de gemeten concentraties dimethylsulfamide in het drinkwater ruim onder de afgeleide voorzorgswaarde van 9 μg/l (VITO, 2014) liggen, worden er geen gezondheidseffecten bij de gebruikers verwacht bij langdurige blootstelling aan de gemeten concentraties.
  • In een oriënterend onderzoek werd een relevant metaboliet, 1,2,4 triazole, boven de norm aangetroffen. Momenteel is het nog niet duidelijk aan welke concentraties de gebruikers (jaar)gemiddeld worden blootgesteld gezien er slechts 1 meting per waterproductiecentrum gebeurde. De opvolgmetingen die voorzien worden door De Watergroep zullen dit verder in kaart brengen.

Er werden 37 niet-genormeerde stoffen opgevolgd in drinkwater. Hiervoor werd een voorzorgswaarde bepaald.

In 2022 werd er ook gezocht naar PFAS in het drinkwater:

  • Het aantal controlemetingen op PFAS werd verder opgedreven : van 831 in 2021 naar totaal 1.428 in 2022.
  • In januari 2023 meldde De Watergroep aan de toezichthouder Drinkwater dat er concentraties van de SOM PFAS hoger dan 0,1µg/l gemeten werden bij een klant aan de kraan in het leveringsgebied van de Watergroep in Halle (het gaat om water geleverd door een winning van Vivaqua in Bergen).
  • De toekomstige norm 'PFAS totaal' werd niet overschreden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.