Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Kick-off Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Kick-off Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

19-01-2024
In de prachtige setting van de Abdijsite in Herkenrode lanceerden we op 18 januari samen met het departement Omgeving de nieuwe Green Deal Klimaatbestendige Omgeving.

Uitdaging

Hitte, droogte, wateroverlast… Ook in Vlaanderen hangen de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies sterk samen met onze ruimtelijke ontwikkeling. Ondanks hoopvolle initiatieven op het terrein is er nood aan kennisdeling en sectorbrede samenwerking om écht het verschil te maken.

Daarom gaan we de komende drie jaar met ruim 15 milieuorganisaties en spelers uit de bouwsector aan de slag. Samen kunnen we onze omgeving hervormen, duurzaamheid bevorderen en een veerkrachtige samenleving creëren die bestand is tegen de uitdagingen van klimaatverandering. 

Kick-off

Op het kick-off moment van deze Green Deal zette Michelinne Van Den Langenbergh, VMM-afdelingshoofd Klimaatadaptieve Samenleving, het publiek op scherp met een sterke speech.

"De kosten van niets doen zijn enorm, en we moeten de noodzaak erkennen van systemische aanpassingen in onze leefomgeving en samenleving. Onze toewijding aan de Green Deal is niet alleen een reactie op een crisis. Het sluit naadloos aan bij de missie van de VMM, ons engagement voor schoon en voldoende water, voor gezonde lucht en een klimaatbestendige omgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft ons team onvermoeibaar aan deze samenwerkingsovereenkomst gesleuteld.

Michelinne Van Den Langenbergh Green Deal Herkenrode 180124

Daarna inspireerde landschapsarchitect Steven Delva van DELVA Landscape Architecture | Urbanism onze partners met een boeiende keynote die aantoont hoe je het maximale uit onze beschikbare ruimte kan halen. Een integrale benadering voor ontwerpen, slaagt erin maatschappelijke problemen aan te pakken, meer te doen met minder ruimte én de omgeving groener en klimaatbestendig te maken.

Aan de hand van een reeks stellingen die afgetoetst werden bij het aanwezige publiek, legden we tijdens een panelgesprek de belangrijkste uitdagingen voor aan enkele stakeholders. Kunstenaar Jan Kamensky werkte voor de gelegenheid een ‘Visual Utopia’ uit van een verkeerssituatie in Hasselt: een kort filmpje waarin hij auto’s en verkeersinfrastructuur vervangt door natuurlijke elementen. Een kunstzinnige blik op de transitie naar een klimaatbestendige omgeving.

De deal

De Green Deal Klimaatbestendige Omgeving mobiliseert een breed netwerk betrokken bij ruimtelijke ontwikkeling om Vlaanderen samen te wapenen tegen klimaatverandering.

De Vlaamse overheid, lokale overheden, de private sector, het middenveld en kennisinstellingen: voor het eerst slaat heel de sector de handen in elkaar om de goede duurzame voorbeelden uit de praktijk op te schalen en te laten doorstromen naar het beleid. 

Doelstellingen

De Green Deal Klimaatbestendige omgeving heeft vier strategische doelstellingen:

  • Kennis opbouwen en delen – via een lerend netwerk willen we versneld de praktische principes en handvatten voor klimaatbestendige projecten ontwikkelen, en delen met ontwerpers, inrichters en beheerders.  
  • Meer en betere samenwerking – we willen nagaan welke structurele samenwerkingen mogelijk zijn en zetten waar nodig nieuwe partnerschappen op.
  • Goede praktijken opschalen – de opgedane kennis willen we verankeren in publieke leidraden, handleidingen, standaardbestekken en raamovereenkomsten, zodat elk project of plan een klimaatbestendige reflex krijgt ingebouwd.
  • Aandacht geven aan sociaal kwetsbare groepen – we waken erover dat onze initiatieven en maatregelen de sociale onrechtvaardigheid van de klimaatverandering zeker niet verder vergroten.

Meer weten? Neem een kijkje op de projectpagina en engageer je voor dit mooie initiatief!

👉 www.klimaatbestendig.be

Ondertekenaars

Deze partners tekenden alvast al in op de nieuwe Green Deal Klimaatbestendige Omgeving:

Bond Beter Leefmilieu, VLARIO vzw, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Vereniging Vlaamse Provincies (VVP), Reset.Vlaanderen, VIBE vzw, Infopunt Publieke Ruimte, Natuurpunt, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse overheid, ORI / Engineering and consultancy firms, Embuild Vlaanderen, Buildwise en de Vlaamse provincies: Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen.

Terreinbezoek

Na de netwerklunch organiseerden we nog een terreinbezoek aan het Gebiedsgericht project Demerbekken, gehuld in een prachtig sneeuwlandschap, onder de deskundige begeleiding van collega Werder Mennen.

Kick-off Green Deal Klimaatbestendige Omgeving (2)

Document actie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.