Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Luchtkwaliteit in Aalst aanzienlijk verbeterd

Luchtkwaliteit in Aalst aanzienlijk verbeterd

17-01-2024
Stad Aalst liet de concentratie van NO2, stikstofdioxide, in de lucht door de VMM meten in het centrum van de stad. Uit de metingen blijkt dat de concentratie aanzienlijk is gedaald, met een berekende afname van gemiddeld 16 µg/m³ of 44% in vergelijking met 2018.

De stad Aalst voerde in augustus 2021 een circulatieplan in en volgt de impact van de gewijzigde mobiliteit op. Om de verandering in de luchtkwaliteit in kaart te brengen, werd een beroep gedaan op de Vlaamse Milieumaatschappij.

De resultaten leren ons dat er momenteel overal wordt voldaan aan de huidige Europese jaargrenswaarde. 

Net als in de rest van Vlaanderen zien we dat ook in Aalst de luchtkwaliteit is verbeterd en dat de Europese jaargrenswaarde voor stikstofdioxide wordt gehaald. Het is wel zo dat in 40% van de onderzochte Aalsterse straten de toekomstige Europese grenswaarde van 20 µg/m³ wel wordt overschreden en dat de grenswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie nergens wordt gehaald.

Meer weten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.