Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Vlaanderen steunt 11 investeringsprojecten die inzetten op circulair watergebruik

Vlaanderen steunt 11 investeringsprojecten die inzetten op circulair watergebruik

11-01-2024
De Vlaamse Regering zet opnieuw stappen om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte en waterschaarste. Het kent 10 miljoen euro steun toe aan 11 investeringsprojecten die meer water circulair gebruiken en minder water verbruiken. Ze verlagen zo de druk op ons kostbare grond- en oppervlaktewater. De projecten passen in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal. De Vlaamse Milieumaatschappij coördineert het steunprogramma.

Brede waaier aan innovatieve plannen

Het gaat telkens om samenwerkingen tussen minstens twee partijen die hun waterstromen uitwisselen of reststromen opwaarderen. Veel projecten worden ook bijgestaan door kennisinstellingen of nutsbedrijven zoals drinkwatermaatschappijen of rioolbeheerders om hun ideeën te realiseren. Die kruisbestuiving is een opstap naar opschaling van initiatieven die in heel Vlaanderen uitgerold kunnen worden.

Gezuiverd afvalwater van RWZI opwaarderen tot drinkwater

Een van die projecten is van het drinkwaterbedrijf AGSO Knokke-Heist. Via de geavanceerde ‘omgekeerde osmose-technologie’ zal het gezuiverd afvalwater (effluent) van het rioolwaterzuiveringsstation (RWZI) van Aquafin in Heist kunnen zuiveren en omzetten in drinkwater. Naar schatting zal er 450.000 m³ effluentwater per jaar omgezet worden naar drinkwater, oftewel 180 olympische zwembaden.

RWZI

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “In de strijd tegen waterschaarste zijn drinkwaterbedrijven onze grootste partners.  Zij investeren in innovatieve projecten om bij droogte minder afhankelijk te zijn van grondwater maar hergebruiken afvalwater en zetten het om in drinkwater. Zo hebben we meer drinkwater en gaan we spaarzaam om met grondwater die door de aanhoudende droge zomerperiodes schaars is.”

Bedrijventerrein levert regenwater voor landbouw en natuur

Er zijn ook projecten die focussen op het opvangen en gebruiken van regenwater. In één van de goedgekeurde projecten gaat landbouwbedrijf Magnus LV, gelegen in de vallei van de Vliete-Bollebeek in Asse, samenwerken met drie private bedrijven. Het regenwater dat op de daken van de bedrijven valt, moet terecht komen in een bufferbekken van 30.000 m³ op het nabijgelegen landbouwperceel.

Het regenwater wordt vervolgens opgepompt naar een infiltratiebekken waarna het via een greppelbermsysteem het landbouwperceel op een natuurlijke manier kan bevloeien. Resterend regenwater wordt vastgehouden in het landschap waardoor de vallei natter wordt. Dit systeem zorgt voor minder druk op de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie en de Bollebeek. 

De andere projecten bevinden zich in Staden, Ardooie, Brugge, Aalst, Oudenaarde, Gent, Antwerpen, Tienen en in het Gentse en Antwerpse havengebied.

Kom meer te weten over elk individueel project »

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Dit programma kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.