Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Hoge grondwaterstanden en debieten door natte laatste weken 2023

Hoge grondwaterstanden en debieten door natte laatste weken 2023

10-01-2024
De natte laatste weken van 2023 zorgen voor hoge grondwaterstanden. In 98% van de meetplaatsen registreert de VMM normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Het dateert van 2000-2001 dat de grondwaterstanden in de winter nog zo hoog waren. Ook de 14-daags gemiddelde debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn op 99% van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog.

Grondwaterstanden veel hoger dan begin 2022 en 2023

Na de natte laatste weken van 2023 zien we vanaf half november 2023 tot begin 2024 vooral hoge tot zeer hoge freatische grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

Op 7/01/2024 vertoonde 88% van de meetlocaties een hoge (21%) tot zeer hoge (67%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 10% vertoonde een normale en 2% een lage grondwaterstand.

Bij het begin van januari 2024 is de situatie zo veel natter dan begin 2023 (15% hoog tot zeer hoog) en 2022 (25% hoog tot zeer hoog). Vanaf begin september 2022 tot eind 2023 zien we een omkering van een zeer droge naar een zeer natte situatie. Het is van de periode 2000-2001 geleden dat we nog zo'n hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar optekenden in de winter.

Debieten van de onbevaarbare waterlopen bijna overal hoog tot zeer hoog

Op 7/01/2024 meten we nergens lage tot zeer lage 14-daags gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar. 1% van de meetplaatsen vertoont normale waarden. Op 99% meten we hoge (24%) tot zeer hoge debieten (75%).

De situatie is daarmee een stuk natter dan begin vorige maand met op sommige meetplaatsen zelfs een verdubbeling van het 14-daags gemiddelde debiet.

Download het toestandsrapport van 10 januari 2024 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.