Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Aalst / Stikstofdioxide Aalst

Meetcampagne stikstofdioxide in Aalst

In augustus 2021 voerde de stad Aalst een nieuw circulatieplan in. De stad Aalst volgt de impact op de verkeerstromen op en vroeg de Vlaamse Milieumaatschappij om ook de luchtkwaliteit (stikstofdioxide concentraties) in kaart te brengen in 24 straten.

Laatst bijgewerkt: januari 2024

doelstellingMeetcampagne

De meetcampagne:

 • Wanneer? Looptijd: 6 maanden, van 29 september 2022 tot 29 maart 2023
 • Waar? 28 locaties in 24 straten
 • Hoe? Type meting: passieve sampler
 • Wat? Geanalyseerde stof: stikstofdioxide (NO2)
 • Aantal? 741 samplers (opgehangen in duplo, incl. veldblanco's)

Vooraf werden verschillen doelen gedefinieerd door de stad Aalst en door de VMM:

 • De gemiddelde concentratie van stikstofdioxide bepalen in straten met of zonder maatregelen van het circulatieplan.
 • De resultaten toetsen aan de huidige en toekomstige EU-grenswaarde en de WGO-advieswaarde.
 • De huidige situatie en trend in de tijd vergelijken met steden als Antwerpen en Gent.
 • Onderzoeken hoe groot de verschillen tussen de twee kanten van een straat kunnen zijn als gevolg van het street canyon effect (onderzoeksvraag op kosten van de VMM)

evolutieResultaten

Aalst stond zelf in voor de monsterneming. Met 98% valide meetresultaten was de meetcampagne zeker een succes. De resultaten werden omgerekend naar een gemiddelde jaarconcentratie 2022.

Toetsing van de jaargemiddelden leert dat:

 • Alle meetplaatsen voldoen aan de huidige Europese jaargrenswaarde van 40 µg/m³
 • Op 10 meetplaatsen in 8 verschillende straten wordt momenteel nog de toekomstige Europese jaargrenswaarde van 20 µg/m³ overschreden
 • Geen enkele meetplaats voldoet aan de advieswaarde van de WGO (10 µg/m³)

In 4 straten voerde VMM metingen uit langs beide kanten van een straat. Qua jaargemiddelde liep het verschil tussen twee kanten van de straat op tot 6 µg/m³.

Omdat de metingen pas startten na de invoering van het circulatieplan was een berekening van het netto-effect van het plan onmogelijk.

Om een beeld te krijgen van de evolutie in de tijd werd voor een groep van 20 straten berekend hoe de in deze campagne gevonden concentraties verschillen van de resultaten van het burgerproject CurieuzeNeuzen uit 2018.

 • Gemiddeld lagen de concentraties 16 µg/m³ of 44% lager dan in 2018.
 • Dit is een sterkere daling dan bij de samplermeetnetten in Antwerpen en Gent.
 • De onzekerheid op de berekening en het atypische weer tijdens de korte CurieuzeNeuzen campagne in mei 2018 maken dat deze evolutie met de nodig voorzichtigheid bekeken moet worden.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.