Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

 • Drinkwater of kraanwater is water bestemd voor menselijke consumptie en wordt geleverd door de waterbedrijven. Het moet dus veilig en gezond zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen ter hoogte van het tappunt waar het gebruikt wordt (bv. keukenkraan).
 • De kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen voldoet in heel grote mate aan de opgelegde kwaliteitseisen.
 • Lood blijft een aandachtsparameter.
Laatst bijgewerkt: januari 2024
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Het drinkwaterbesluit legt de minimale kwaliteitseisen vast waaraan het kraanwater moet voldoen. Het conformiteitspercentage wordt berekend op basis van het totale aantal analyses en het totale aantal vastgestelde normoverschrijdingen voor alle parameters samen..

toestandToestand

In 2022 was de kwaliteit van het drinkwater goed:

 • 99,51 % van de analyses voldeed aan de opgelegde kwaliteitseisen, het conformiteitspercentage.
 • 1,47 % overschreed de norm of wettelijke maximum voor loodconcentraties (10 µg/l), lood heeft het hoogste normoverschrijdingspercentage van alle onderzochte parameters.
 • 3,37 % van de analyses overschreed de signaalwaarde (5 µg/l) van lood. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van loden leidingen die vaak nog terug te vinden zijn in oude gebouwen. Lood is een toxische stof die al in kleine concentraties een impact kan hebben zoals accumulatie in het skelet, impact op de aanmaak van bloed, en rechtstreekse impact op het centrale zenuwstelsel.
 • Enterokokken (0,33 %) en nikkel (0,31 %) hebben de tweede en derde hoogste normoverschrijdingspercentages.

evolutieEvolutie

Over de jaren heen kunnen we vaststellen dat:

 • Het conformiteitspercentage hoog blijft.
 • Sinds 2014 het conformiteitspercentage iets daalde door enerzijds de verstrenging van de norm van lood van 25 naar 10 microgram per liter en anderzijds de gevoeliger analysemethode op de aanwezigheid van coliformen.
 • De overschrijdingspercentages voor lood sinds 2010 geen uitgesproken evolutie vertonen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De waterbedrijven zien nauwgezet toe op de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Als het water niet voldoet aan de kwaliteitseisen moeten de waterbedrijven de nodige herstelmaatregelen nemen. Bij een ernstige bedreiging voor de gezondheid zal de waterleverancier:

 • De levering van drinkwater onderbreken of beperken.
 • Maatregelen nemen om de gezondheid te beschermen.
 • De klanten en de verbruikers onmiddellijk informeren en adviseren over de situatie.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de binneninstallatie. Als in een woning van particulieren of in een publiek gebouw wordt vastgesteld dat er niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, en de oorzaak waarschijnlijk ligt aan het huishoudelijke leidingnet of het onderhoud ervan, zoals bijvoorbeeld door de aanwezigheid van loden leidingen, dan adviseert de waterleverancier de eigenaars, klanten of toezichthouders over mogelijke maatregelen.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.