Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Levering van leidingwater

Levering van leidingwater

In Vlaanderen staan de gemeenten in voor de drinkwatervoorziening. Veel gemeenten doen hiervoor een beroep op een watermaatschappij, die zorgt voor de levering van het drinkwater. De Vlaamse overheid houdt daar toezicht op.

Openbare drinkwatervoorziening in Vlaanderen

Iedereen heeft het recht om aan te sluiten op het openbaar waternetwerk. De watermaatschappij of de gemeente kan enkel om technische, juridische of economische redenen de aansluiting op het bestaande openbare waternetwerk weigeren, bijvoorbeeld als de kwaliteit niet kan gegarandeerd worden.

Sinds 1 januari 2018 zijn zes waterwatermaatschappijen actief in Vlaanderen:

  • AGSO Knokke-Heist
  • De Watergroep
  • Farys
  • IWVA
  • Pidpa
  • Water-link

Bekijk welke watermaatschappij in jouw gemeente instaat voor de watervoorziening.

Kun je niet of wil je niet aansluiten op het openbaar waternetwerk, dan ben je een private waterleverancier of eigen waterwinner.

Levering verzekeren nu en in de toekomst

Elke watermaatschappij kreeg van de overheid de opdracht om  een eigen leveringsplan en langetermijn-voorzieningsplan op te maken.

De bedoeling van de leveringsplannen is om als overheid een beter inzicht te krijgen in de organisatie van de openbare watervoorziening. Een leveringsplan bevat een overzicht van de huidige winnings-, productie- en leveringsinfrastructuur en de verschillende capaciteiten. Ook moet de watermaatschappij de capaciteit van zijn infrastructuur vergelijken bijeen verbruik van leidingwater onder normale omstandigheden of tijdens piekverbruik.

De langetermijn-voorzieningsplannen geven een prognose van het verbruik en geven een overzicht van de geplande investeringen om in deze prognose te kunnen voorzien.

Bekijk hoe de bevoorrading van het leidingwater in Vlaanderen georganiseerd is.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.