Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Aansluiting en levering

Aansluiting en levering

In Vlaanderen staan de gemeenten in voor de drinkwatervoorziening. Veel gemeenten doen hiervoor een beroep op een watermaatschappij. Er zijn 7 watermaatschappijen in Vlaanderen.

Openbare drinkwatervoorziening in Vlaanderen

Iedereen heeft het recht om aan te sluiten op het openbaar waternetwerk. De watermaatschappij of de gemeente kan enkel om technische, juridische of economische redenen de aansluiting op het bestaande openbare waternetwerk weigeren, bijvoorbeeld als de kwaliteit niet kan gegarandeerd worden.

Het algemeen waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. De regels voor de watermaatschappijen gaan onder meer over een transparante waterfactuur, een regeling voor lekken en afsluitingen, klachtenbehandeling,... Ook werden afspraken vastgelegd over hoe de aansluiting, de overname bij verhuizing en de opzeg moet verlopen. Belangrijk voor de klant zijn de verplichtingen zowel bij de aanleg, het gebruik en het onderhoud van zijn eigen installatie en het leidingnet. De watermaatschappij kan in aanvulling van het algemeen waterverkoopreglement bijkomende voorwaarden opleggen. Deze worden opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement of aanvullende voorwaarden.

Raadpleeg het algemeen waterverkoopreglement

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid