Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Wetgeving drinkwater

Wetgeving drinkwater

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Actieplan Putwater Met dit plan worden concrete acties op touw gezet rond het gebruik van putwater en de risico's die dat met zich meebrengt.
Actieplan Loodpreventie in drinkwater De drinkwaterkwaliteit scoort in Vlaanderen erg goed. Maar lood blijft nog een aandachtspunt.
Waterscan - Afsprakenkader drinkwatermaatschappijen en de overheid Beschermde klanten hebben recht op een gratis waterscan. Deze nota somt de verschillende afspraken tussen de overheid en de watermaatschappijen op.
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Drinkwater Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Technische voorschriften binneninstallaties Voorschriften om verontreiniging waternet en binneninstallaties te vermijden
Besluit VR werkingstoelage exploitanten openbaar waterdistributienetwerk Bovengemeentelijke saneringsverplichting; algemene werkingstoelage; kwartaalvoorschotten; MINA-fonds; inningsbijdrage
Omzendbrief aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding
Decreet houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid Algemene bepalingen milieubeleid
Technisch reglement water bestemd voor menselijke aanwending Aftakkingen, ontwerp, dimensionering, aanleg, onderhoud en beveiliging van de binneninstallaties voor drinkwater, putwater, hemelwater
Adviezen WaterRegulator Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid