Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Wetgeving drinkwater

Wetgeving drinkwater

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Actieplan Putwater Met dit plan worden concrete acties op touw gezet rond het gebruik van putwater en de risico's die dat met zich meebrengt.
Lijst relevante en niet-relevante metabolieten In dit document zijn de relevante en niet-relevante metabolieten opgenomen.
Waterscan - Afsprakenkader drinkwatermaatschappijen en de overheid Beschermde klanten hebben recht op een gratis waterscan. Deze nota somt de verschillende afspraken tussen de overheid en de watermaatschappijen op.
Ministerieel besluit Keuring waterinstallatie en privéwaterafvoer Besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer
Overzicht loodactieplannen De drinkwaterkwaliteit scoort in Vlaanderen erg goed. Maar lood blijft nog een aandachtspunt.
Algemeen waterverkoopreglement Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de waterbedrijven en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.
Decreet Integraal Waterbeleid - Drinkwater Drinkwater, grondwater, heffing, parameters, distributie, kwaliteit, leidingwater
Technische voorschriften binneninstallaties Voorschriften om verontreiniging waternet en binneninstallaties te vermijden
Besluit VR werkingstoelage exploitanten openbaar waterdistributienetwerk Bovengemeentelijke saneringsverplichting; algemene werkingstoelage; kwartaalvoorschotten; MINA-fonds; inningsbijdrage
Omzendbrief aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding Gemeentelijke saneringsverplichting, aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding
Decreet houdende algemene bepalingen betreffende milieubeleid Algemene bepalingen milieubeleid
Technisch reglement water bestemd voor menselijke aanwending Aftakkingen, ontwerp, dimensionering, aanleg, onderhoud en beveiliging van de binneninstallaties voor drinkwater, putwater, hemelwater
Adviezen WaterRegulator Alle adviezen van de WaterRegulator voor een transparante en efficiënte watersector.
Besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie Kwaliteitseisen water voor levering en productie van water bestemd voor menselijke consumptie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.