Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Goede leidingen in je gebouw

Goede leidingen in je gebouw

De juiste plaatsing van de leidingen en toestellen in je woning en het onderhoud ervan zijn jouw verantwoordelijkheid. Elke binneninstallatie moet volgens de geldende technische voorschriften aangelegd worden.

Klant is mee verantwoordelijk

Gezond kraanwater is voor een deel jouw verantwoordelijkheid. Jij neemt de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie voor je rekening. Je moet die zelf goed onderhouden om de kwaliteit van het water niet in het gedrang te brengen. Zowel de gebruikte materialen (bv. loden leidingen) als de aangesloten toestellen (bv. waterontharders) kunnen de kwaliteit van het water dat uit de kraan komt beïnvloeden.

Als je zelf kraanwater behandelt of opslaat, moet je de kwaliteit zelf controleren. Lees de aanbevelingen.

Herstelmaatregelen

Wordt bij de controle van de kwaliteit van het drinkwater in een gebouw vastgesteld dat niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan (waarschijnlijk door het huishoudelijke leidingnet of het onderhoud ervan), dan adviseert het waterbedrijf de eigenaar, klant of beheerder van dit gebouw over de mogelijke herstelmaatregelen die ze kunnen nemen.

De eigenaar, klant of beheerder is verantwoordelijk om deze herstelmaatregelen op te volgen om de kwaliteit van drinkwater te garanderen.

Technische voorschriften

Elke binneninstallatie moet beantwoorden aan een aantal vereisten. Die voorschriften zijn opgenomen in het technisch reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven (AquaFlanders) en de technische voorschriften binneninstallaties van Belgaqua. Door deze technische voorschriften te respecteren kan je problemen met de kwaliteit van het geleverde drinkwater voorkomen.
Waar je bij (ver)bouwen moet op letten, lees je in de rubriek Bouwen.

Keuring

Sinds 1 januari 2021 is een keuring verplicht bij de eerste ingebruikname en bij belangrijke wijziging van alle aanwezige waterinstallaties: de binneninstallatie, de installatie tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie. Bij de keuring bekijken de controleurs de hele waterinstallatie en gaan ze na of de toestellen correct beveiligd zijn. Een keuring is dus in je eigen belang en kan ook bij de aankoop van een bestaande woning nuttig zijn. Meer duiding over de keuring vind je op de webpagina bouwen. Voor meer informatie kan je terecht bij je waterbedrijf.

Veilig gebruik

Rond het veilig gebruik van kraanwater ontwikkelde de VMM in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid de volgende brochures:

Lood in drinkwater

Lood blijft in Vlaanderen een aandachtspunt. In heel wat oude gebouwen vind je nog loden waterleidingen. Dat is niet goed voor je gezondheid. Wie vaak water met lood drinkt, kan daar ziek van worden. Vooral kleine kinderen lopen een risico. Verbouw je een oude woning, dan vervang je best je loden leidingen. Meer info en praktische tips vind je in de rubriek 'Gezond water'.

Er is meer aandacht nodig voor lood. Daarom werkten de Vlaamse overheid en waterbedrijven samen een actieplan Loodpreventie in drinkwater uit. Dit actieplan bevat acties en engagementen van de Vlaamse overheid én van de waterbedrijven om het loodgehalte in het drinkwater te verminderen.
Lees hierover meer in het actieplan

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.