Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Kwaliteit van je leidingwater

Kwaliteit van je leidingwater

Water om te drinken, te koken, te douchen en te baden moet aan de normen voor drinkwater voldoen. De waterleveranciers controleren de kwaliteit van het drinkwater daarom zeer regelmatig. Zelf moet je zorgen voor de juiste plaatsing van de leidingen en toestellen binnen in je woning, en het onderhoud daarvan.

Controle van je leidingwater

De watermaatschappijen hebben de verplichting om de kwaliteit van het water doorheen de volledige keten (van bron tot kraan) te bewaken. Zeer regelmatig voeren ze dus metingen op het water uit. Het water wordt getest op heel wat parameters. De watermaatschappijen bezorgen de resultaten van deze controles jaarlijks vóór 1 april aan de VMM, die ze analyseert en verwerkt in een rapport.
Lees het rapport 'Kwaliteit van het drinkwater'. 

Klant is mee verantwoordelijk

Gezond drinkwater aan de kraan is voor een deel ook de verantwoordelijkheid van de klant. De klant is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie. Deze moet je zelf goed onderhouden om de kwaliteit van het water niet in het gedrang te brengen. Zowel de gebruikte materialen (bv. loden leidingen) als toestellen die worden aangesloten (bv. waterontharders) kunnen een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van het water dat uit de kraan komt.
Als je drinkwater zelf behandelt of opslaat, moet je de kwaliteit zelf controleren. Lees de aanbevelingen.

Technische voorschriften

Elke binneninstallatie moet beantwoorden aan een aantal vereisten. Die voorschriften zijn opgenomen in het technisch reglement van de Vlaamse drinkwaterbedrijven (AquaFlanders) en de technische voorschriften binneninstallaties van Belgaqua. Door deze technische voorschriften te respecteren kan je problemen met de kwaliteit van het geleverde drinkwater voorkomen.

Verbindingen tussen je leidingwaternet en andere soorten water (putwater, regenwater) moet je absoluut vermijden. Deze kunnen het leidingwater immers besmetten.

Waar je bij (ver)bouwen op moet letten, lees je in de rubriek Bouwen.

Keuring

Iedere nieuwe of gerenoveerde sanitaire installatie moet gekeurd worden. Ook elke wijziging of uitbreiding van de installatie moet je laten keuren.

Bij de keuring bekijken de controleurs de hele installatie en gaan ze na of de toestellen correct beveiligd zijn. Een keuring is dus in je eigen belang en kan ook bij de aankoop van een bestaande woning nuttig zijn. Voor meer informatie hierover kun je steeds terecht bij je watermaatschappij.

Veilig gebruik

Alle aandachtspunten zijn verzameld in een brochure:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.