Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Rechten en plichten

Rechten en plichten

Het algemeen waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten.

De regels voor de watermaatschappijen gaan onder meer over een transparante waterfactuur, een regeling voor lekken en afsluitingen, klachtenbehandeling,... Ook werden afspraken vastgelegd over hoe de aansluiting, de overname bij verhuizing en de opzeg moet verlopen. Belangrijk voor de klant zijn de verplichtingen zowel bij de aanleg, het gebruik en het onderhoud van zijn eigen installatie en het leidingnet.

Raadpleeg het algemeen waterverkoopreglement

 

 

De procedure voor afsluiting en opnieuw aansluiten verloopt via de LAC van het OCMW.
Lees meer over deze LAC-werking.

De watermaatschappij kan in aanvulling van het algemeen waterverkoopreglement bijkomende voorwaarden opleggen. Deze worden opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement of aanvullende voorwaarden. Die informatie vind je op de website van je watermaatschappij.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.