Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Publicaties drinkwater

Publicaties drinkwater

Alle publicaties en rapporten op een rijtje
Titel Beschrijving Verschenen op
Veterinaire antibiotica in water 2017-2018 Dit rapport bespreekt de verontreiniging door veterinaire antibiotica in de waterketen in Vlaanderen in 2017 en 2018. 16-03-2020
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2018 Deze rapportering maakt het mogelijk een balans op te maken van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. Naast de data voor het jaar 2018 beschrijft het rapport ook trends. 09-12-2019
Kwaliteit van het drinkwater – 2018 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2018. 23-10-2019
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement - jaar 2018 Jaarlijks rapporteren we hoe de watermaatschappijen en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement opvolgen. Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2018. 21-10-2019
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? 08-05-2019
Actieplan Droogte en Wateroverlast Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. 05-04-2019
Evaluatie 1 jaar afsprakenkader Waterscan Het afsprakenkader Waterscan startte op 1 juli 2017. Na één jaar geeft dit rapport een overzicht van de implementatie van dit afsprakenkader Waterscan op basis van een enquête, een rapportering van de watermaatschappijen over de verschillende acties en een standpunt van Komosie. 04-12-2018
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen – 2017 Met dit rapport maken we een balans opvan de winning, de productie en het verbruik van drinkwater in Vlaanderen. Naast de data voor het jaar 2017 beschrijft het rapport ook trends. 28-11-2018
Kwaliteit van het drinkwater – 2017 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2017. 05-11-2018
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement 2017 Jaarlijks rapporteren we hoe de watermaatschappijen en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement opvolgen. 23-10-2018
Aanbevelingen nabehandeling en opslag drinkwater Als je drinkwater, al dan niet geleverd door een watermaatschappij, zelf behandelt of opslaat, kan de kwaliteit veranderen. Je bent dan zelf verantwoordelijk om de kwaliteit te controleren. Deze aanbevelingen kunnen je hierbij ondersteunen. 24-07-2018
Veilig kraantjeswater in gebouwen Een aantal aandachtspunten rond drinkwater waarmee je rekening moet houden, als je een gebouw beheert. 05-03-2018
Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016 Dit rapport bespreekt het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater, aan de innamepunten van de drinkwaterwinningen, waterbodem, biota en de verspreiding via bedrijven en RWZI. 25-01-2018
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2016 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per watermaatschappij. De rapportering maakt het mogelijk een balans op te maken van winning, productie en verbruik in Vlaanderen. Daarnaast bevat dit rapport ook cijfers van het niet-geregistreerde verbruik. Naast de data voor het jaar 2016 beschrijft het rapport ook trends. 18-12-2017
Duurzaam pesticidegebruik 2016 Dit rapport toont hoe de openbare besturen in Vlaanderen de wetgeving duurzaam gebruik van pesticiden in praktijk brengen en het pesticidegebruik steeds meer terugdringen. 05-12-2017
De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden Navraag bij meer dan 2000 Vlamingen toont aan dat ongeveer de helft geen pesticiden meer gebruikt in de tuin en dat pesticidevrije bestrijding aan een opmars bezig is. Maar er zijn toch nog knelpunten. Pesticiden blijken vooral nog heel populair tegen vegetatie op de oprit en het terras, maar de Vlaming is leergierig en op zoek naar informatie om ook hier zonder pesticiden te gaan werken. 19-10-2017
Kwaliteit van het drinkwater - 2016 De kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen voldoet in zeer grote mate aan de opgelegde kwaliteitseisen. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse controles die de watermaatschappijen uitvoeren aan de kraan en binnen het distributienetwerk. In dit rapport analyseren we de resultaten van 2016. 17-10-2017
Waterregulator - activiteitenverslag 2016 Dit rapport geeft een overzicht weer van de activiteiten van de WaterRegulator in 2016. 01-08-2017
Medicijnen in de waterketen. Resultaten verkennend onderzoek in de periode 2014-2016. Dit rapport geeft een beeld van de aanwezigheid van medicijnen. De aanwezigheid van medicijnen werd onderzocht in 2014 en/of 2015 in afvalwater van RWZI’s, ziekenhuizen, industrie en gezinnen. Daarnaast gebeurden analyses in het oppervlaktewater, in het oppervlaktewater dat bestemd is voor de productie van drinkwater en in het drinkwater zelf. 16-06-2017
Verkennend onderzoek 'Slimme watermeters' De VMM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar slimme watermeters en we hebben enkele aanbevelingen rond financiële impact, nieuwe regelgeving en veiligheid. 15-06-2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.