Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Publicaties drinkwater

Publicaties drinkwater

Alle publicaties en rapporten op een rijtje
Titel Beschrijving Verschenen op
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied 2022-2023 Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in de meetnetten oppervlakte- en grondwater. 19-02-2024
Kwaliteit van het drinkwater 2022 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2022. 25-01-2024
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen – 2022 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. De data lopen t.e.m. 2022. Ook de gedistribueerde volumes op dag en maandbasis van 2022 zijn opgenomen. 14-12-2023
Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers Als private waterleverancier heb je de verantwoordelijkheid om zelf de kwaliteit van het opgepompte water op te volgen en te bewaken. 08-11-2023
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2022 Dit rapport bevat gegevens over de toepassing van het algemeen waterverkoopreglement in het jaar 2022, onder andere over debietbegrenzing en afsluiting van klanten, de te volgen procedure voor de opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. De gegevens over de keuring van de waterinstallatie worden in een afzonderlijk rapport beschreven. 26-10-2023
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2022 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2022 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 19-10-2023
WaterRegulator activiteitenverslag 2022 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2022. 05-07-2023
Oriënterend onderzoek naar verspreiding van PFAS in Vlaanderen In 2022 zette de Vlaamse Milieumaatschappij een grootschalige monitoringscampagne op naar de aanwezigheid van PFAS in afvalwater, oppervlaktewater, waterbodem, biota en grondwater. In dit rapport worden de meetgegevens geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op de PFAS-concentraties in het aquatisch milieu in Vlaanderen en op de impact van mogelijke PFAS-bronnen op het watersysteem. 21-06-2023
Kwaliteit van het drinkwater in 2021 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2021. 10-11-2022
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2021 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. De data lopen tot en met 2021. Ook de gedistribueerde volumes op dag- en maandbasis van 2021 zijn opgenomen. 10-11-2022
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2021 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2021 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 28-10-2022
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2021 Hoe volgen de waterbedrijven en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement op? Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2021 over de debietbegrenzing en afsluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de procedure voor opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 20-10-2022
Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022 Dit rapport geeft de resultaten weer van een eerste oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in grondwater in het freatisch grondwater in Vlaanderen. 05-07-2022
WaterRegulator activiteitenverslag 2021 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2021. 27-06-2022
PFAS in de bronnen voor de productie van drinkwater 2021 Dit rapport geeft een overzicht over de aanwezigheid van perfluorverbindingen in de bronnen bestemd voor de productie van drinkwater op basis van een meetcampagne uitgevoerd door de waterbedrijven in 2021. 14-06-2022
Perfluorverbindingen in drinkwater 2021 Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezigheid van perfluorverbindingen in het drinkwater in Vlaanderen op basis van een meetcampagne in 2021. 31-01-2022
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2020 Hoe volgen de waterbedrijven en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement op? Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2020 over de debietbegrenzing en afsluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de procedure voor opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor een abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 26-10-2021
Kwaliteit van het drinkwater in 2020 Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het kraanwater in 2020. De resultaten van de jaarlijkse controle aan de kraan en in het distributienet, tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in zeer grote mate voldoet aan de opgelegde kwaliteitseisen. 14-10-2021
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2020 De rapportering maakt een balans op van het gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf in Vlaanderen. De data zijn ontsloten tot en met 2020. Ook de gedistribueerde volumes op dag- en maandbasis van 2020 zijn opgenomen. 13-10-2021
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2020 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2020 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 12-09-2021

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.