Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2021

Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2021

Uitgave 10-11-2022Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. De data lopen tot en met 2021. Ook de gedistribueerde volumes op dag- en maandbasis van 2021 zijn opgenomen.

Cover drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2021De voornaamste conclusies voor het jaar 2021:

  • Er werd 379,3 miljoen m³ ruwwater gewonnen, waarvan 9,8 miljoen buiten Vlaanderen. 45% van dit ruwwater was afkomstig van grondwater en 55% van oppervlaktewater.
  • Het huishoudelijk watergebruik bedraagt 212,0 miljoen m³. Het niet-huishoudelijk waterverbruik kwam neer op 139,6 miljoen m³. Deze cijfers liggen in de dezelfde grootteorde als voorgaande jaren.
  • De gerapporteerde Infrastructure Leakage Index (ILI) is bij elk waterbedrijf lager dan in 2020. 2 van de 6 waterbedrijven voldoen aan het streefdoel van de Blue deal (lager dan 0,5).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.