Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied 2022-2023

Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied 2022-2023

Uitgave 19-02-2024Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in de meetnetten oppervlakte- en grondwater.

Cover rapport nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied 2022-2023Enkele vaststellingen:

  • In 25% van de meetplaatsen werd minstens één keer de drempelwaarde van 50 mg nitraat/liter overschreden, een stijging in vergelijking met het voorgaande winterjaar (22%). Ten opzichte van 10 jaar geleden werd het afgelopen decennium geen vooruitgang geboekt.
  • In 2022 werd bij gemiddeld ongeveer 36% van de meetputten een overschrijding van de norm van 50 mg nitraat/l vastgesteld, wat een verdere toename is in vergelijking met voorgaande jaren.
  • Volgens de meest recente meetgegevens vertonen de nitraatgehalten in het ondiepe grondwater onder landbouwgebied globaal eerder een ongunstige evolutie, waarbij toestand en trend verslechteren.

Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater en grondwater bemoeilijkt gebruik als drinkwater en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater en de chemische toestand van het grondwater en daardoor ook op de natuur die afhankelijk is van de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater.

Om de invloed van de landbouw op te volgen doet de VMM regelmatig metingen in grond- en oppervlaktewater. Deze meetnetten zijn actief sinds 1999 om het effect van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen. Dit rapport bevat de meest recente meetresultaten uit 2022 en 2023.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.