Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Vraag en aanbod kraanwater

Vraag en aanbod kraanwater

Om altijd kraanwater uit de kraan te krijgen, moet er genoeg grondwater en oppervlaktewater beschikbaar zijn, en moeten vraag en aanbod in evenwicht zijn.

Om kraanwater te produceren gebruiken de Vlaamse waterbedrijven grondwater of oppervlaktewater. Dit water wordt gezuiverd en verdeeld naar de klanten of naar een ander waterbedrijf.

De VMM volgt zowel de beschikbaarheid van het grondwater en oppervlaktewater, als de vraag naar kraanwater op.

Een lange periode van droogte kan het oppervlakte- en grondwater doen dalen. Een hittegolf doet de vraag naar kraanwater stijgen. Soms is er een piekverbruik, bv. als we ’s avonds allemaal een extra douche nemen. Op die momenten is de capaciteit van het distributienetwerk bereikt.

Aan iedereen kraanwater leveren, kan dan alleen als we water (zowel kraanwater, als regenwater, grondwater en oppervlaktewater) niet verspillen.

Indicator bevoorrading kraanwater

Via een indicator geeft de VMM de beschikbaarheid van kraanwater weer. We actualiseren deze indicator maandelijks, of als er reden is tot extra waakzaamheid, vaker. Zijn er zones in Vlaanderen waar het tijdelijk extra belangrijk is om zuinig met kraanwater om te gaan, dan melden we dit via een persbericht. 

Bekijk de actuele indicator bevoorrading kraanwater >>

Levering verzekeren nu en in de toekomst 

Elke waterbedrijf kreeg van de overheid de opdracht om een leveringsplan en langetermijn-voorzieningsplan op te maken.

De leveringsplannen geven de overheid een beter inzicht in de organisatie van de openbare watervoorziening. Ze geven een overzicht van de winnings-, productie- en leveringsinfrastructuur en hun capaciteit, en beschrijven de werking bij normale en verstoorde omstandigheden.

De langetermijn-voorzieningsplannen voorspellen het verbruik en geven een overzicht van de geplande investeringen om de watervoorziening te blijven garanderen.

Meer over de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst >>

Strategisch plan waterbevoorrading

In de waterbeleidsnota wordt expliciet verwezen naar de opmaak van een strategisch plan waterbevoorrading. Het doel van de Strategische Planning voor Waterbevoorrading is het maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst. Voor het deel collectieve waterbevoorrading bouwt dit deel van het SPW verder op de leveringsplannen en langetermijnvoorzieningsplannen. Een belangrijk onderdeel is het responsbeleid nu en in de toekomst, zoals investeringsprojecten gericht op leveringszekerheid, pijlers voor het toekomstig beleid.

Bekijk het strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen - drinkwaterbevoorrading via openbare waterdistributie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.