Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Waterwingebieden

Waterwingebieden

Waterwingebieden zijn de zones waarin de waterbedrijven grondwater oppompen voor de productie van drinkwater. Uiteraard gelden hier strengere regels dan elders. Het is immers van cruciaal belang dat de kwaliteit van het grondwater in deze zones verzekerd blijft.

Aan het begin en aan het einde van de waterwingebieden staan blauwe verkeersborden met watergolven en de vermelding 'beschermingszone drinkwater'.In de Databank Ondergrond Vlaanderen vind je een kaart met een overzicht van de waterwingebieden. Deze beschermde gebieden zijn ook duidelijk afgebakend: blauwe verkeersborden met watergolven en de vermelding 'beschermingszone drinkwater' staan aan het begin en aan het einde van deze zone. Eventuele verontreinigingen kun je melden via het telefoonnummer onderaan het bord.

Drie beschermingszones

Rond elk waterwingebied zijn er drie beschermingszones:

  • Zone 1 of de 24-urenzone. Dit is de zone waarbinnen het water de putten van het waterwingebied binnen de 24 uur kan bereiken.
  • Zone 2 of bacteriologische zone. Het water in deze zone kan in minder dan 60 dagen de putten van het waterwingebied bereiken. Deze zone strekt zich uit tot maximaal 300 meter rond het waterwingebied.
  • Zone 3 of de chemische zone. Deze zone bevat het voedingsgebied van de grondwaterwinning. Deze zone strekt zich uit tot maximaal 2 kilometer rond het waterwingebied.

In alle drie deze zones gelden strenge regels over wat wel en niet mag. Uiteraard geldt dat, hoe dichter je bij de waterwinningszone bent, hoe voorzichtiger je moet zijn.

Beperkingen pesticiden

Je kan beter geen pesticiden gebruiken in deze zones.

Particulieren in waterwingebieden mogen enkel pesticiden gebruiken die door de federale overheid toegelaten zijn voor amateurgebruik. 

Land- en tuinbouwactiviteiten zijn dan weer onderhevig aan de regels van de ‘code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen’. Met het afsprakenkader engageren de landbouwsector, de waterbedrijven en de Vlaamse overheid zich voor een betere bescherming van onze drinkwaterbronnen tegen pesticiden.

Voor andere bedrijven en openbare diensten is het gebruik van pesticiden in principe verboden. Afwijkingen zijn mogelijk, maar slechts onder specifieke voorwaarden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.