Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen - drinkwaterbevoorrading via openbare waterdistributie

Strategisch plan waterbevoorrading in Vlaanderen - drinkwaterbevoorrading via openbare waterdistributie

Uitgave 15-02-2021Het doel van de Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) is het maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst.

Voor het deel collectieve waterbevoorrading bouwt dit deel van het SPW verder op de leveringsplannen en langetermijnvoorzieningsplannen van de waterbedrijven. Deze conceptnota capteert de recente bijsturingen aan  langetermijnvoorzieningsplannen, evalueert de al geplande investeringen op hun bijdrage aan de leveringszekerheid en legt de pijlers voor de toekomst vast vanuit zowel beleidsmatig als operationeel technisch oogpunt. 


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.